China-US Million Book Digital Library Project – จีน

เปิดโลก China-US Million Book Digital Library Project (MBP) ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เมืองหังโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

เมื่อได้รับแจ้งว่าให้เตรียมตัวไปดูงานเกี่ยวกับการแปลงหนังสือหายากเป็นดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีโครงการใหญ่ที่เป็นความร่วมมือกับประเทศ สหรัฐอเมริกา ชื่อว่า China-US Million Book Digital Library Project หรือมีชื่อย่อว่า MBP Continue reading