ต้องจากเมืองไทย เพื่อไปลอนดอน – อังกฤษ

จากที่ต้องไปสัมมนาหัวข้อ Knowledge Management & Content Management ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2551 ที่ลอนดอน โดยจัดที่ Ibis Earl’s Cord London นั้น เนื่องจากเที่ยวบินของการบินไทยที่บินตรงไปลอนดอนมี 2 เที่ยว คือ จากกรุงเทพฯ 1:10 ถึงลอนดอน 7:15 และ จากกรุงเทพฯ 12.25 น. ถึงลอนดอน 18:30 น. เลยวางแผนว่า ไปวันที่ 24 เวลา 1:10 ของเมืองไทย และไปถึงลอนดอน วันที่ 24 มิถุนายน เวลา 7:15 น. ไปถึงตอนเช้าดีกว่า เพราะต้องเดินทางไปโรงแรมที่พักอีก ถ้าไปถึงเย็น เผื่อมีปัญหาอะไร มืดค่ำจะลำบาก
Continue reading