ประสานงานอย่างมืออาชีพ

คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้แนะวิธีการประสานงานแบบประนีประนอม แต่ได้ผลสุดๆ ไว้ 5 เทคนิคด้วยกันค่ะ

  1. ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะคนที่จะติดต่อประสานงานด้วยว่าเป็นอย่างไร ชอบวิธีการแบบไหน เพราะถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่เข้าผิดวิธี ก็จะเดินหน้าต่อไปไม่สะดวกนัก
  2. วัตถุประสงค์ชัดเจน จะได้ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน
  3. นำมาประยุกต์ใช้ ถ้าใช้ได้ผลก็ต้องนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีต่อๆ ไป
  4. ประเมินผลแบบไม่โน้มเอียง ถ้าเห็นว่าวิธีการที่เตรียมไว้มีปัญหา ไม่ควรดันทุรังเดินหน้าต่อ ควรมีการประเมินผล ไม่ยึดมั่นหรือหนักแน่นกับสิ่งที่ตัดสินใจ แต่ก็ไม่ควรเปลี่ยนเร็วเกินไป เหมือนกับการยอมแพ้ง่ายเกินไป การลงมือทำ และมีการประเมินผล โดยไม่โน้มเอียง จะทำให้มีโอกาสเห็นมุมมองใหม่ๆ มากกว่า
  5. สร้างความประทับใจ เป็นเรื่องสำคัญ ควรเลือกใช้คำพูด น้ำเสียงที่เหมาะสม ถูกจังหวะ ถูกเวลา รู้ว่ากำลังพูดเพื่ออะไร รวมทั้งมีอากัปกิริยา สีหน้า ทำให้เกิดการสื่อสารที่ดีและมีเสน่ห์

รายการอ้างอิง:

Apinya. “5 เทคนิค ประสานงานอย่างมืออาชีพ” ใน แพรว 30, 711 (10 เมษายน 52) : 352