เทคนิคการมอบหมายงาน

20100606-DelegatingWork

เนื้อหาเป็นแนวทางได้ เลยอยากแนะนำ อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ สำหรับคนอื่น แต่ให้ข้อคิดสำหรับหัวหน้ามือใหม่อย่างเรา

เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegating work : expert solutions to every to every day challenges) เขียนโดย Thomas L. Brown (โทมัส แอล บราวน์) แปลโดย นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์  เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ หลักการพื้นฐานของการมอบหมายงาน  แนวทางของการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล การเตรียมตัวมอบหมายงาน  การดำเนินการมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมายไปแล้ว เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน เครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายงาน