สาร สาส์น ใช้อย่างไรกันแน่

เห็นว่า มีการใช้คำว่า สาร และ สาส์น คลาดเคลื่อนกันอยู่  เช่น มีข้อความสื่อสารของผู้บริหารไปยังพนักงานในองค์กร  หรือการมีข่าวสารแจ้งไปยังผู้คนทั่วๆ ไป  แต่ใช้คำว่า “สาส์น” เพราะเข้าใจว่า น่าจะต้องเป็นคำว่า “สาร” มากกว่า  จึงต้องอาศัยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นข้อมูลอ้างอิง ว่าควรใช้คำใดกันแน่ Continue reading