คุณเป็นผู้ฟังที่ดี…???

การเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่ ฟัง..อย่างเดียว ผู้ฟังที่ดีต้องรู้จักเลือกฟังอย่างฉลาด ด้วยวิธี…

  • เลือกฟังเฉพาะจุดสำคัญของเรื่อง (Maintain focus) รู้จักฟังเฉพาะที่เป็นจุดสำคัญ ไม่ใช่เก็บรายละเอียดที่ไม่มีประโยชน์ การจ้องตาผู้พูด จะแสดงถึงความใส่ใจ และสังเกตได้ว่าสิ่งที่ผู้พูดๆ ออกมาจากใจจริงหรือไม่
  • ไม่ตัดสินใจแทนผู้อื่น (Listening is not arguing) ไม่ควรตัดสินใจแทนผู้อื่น โดยเฉพาะถ้าเพื่อนมาปรับทุกข์ การฟังที่ดีควรรู้จักแยกแยะเรื่องเขาเรื่องเรา เพราะไม่มีใครสามารถตัดสินชะตาชีวิตแทนใครได้
  • ย้ำถึงสิ่งที่ผู้พูดไปแล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Repeat afterward) การฟังในที่ประชุม นอกจากจะต้องฟังอย่างตั้งใจ ยังต้องทบทวนและทำความเข้าใจกับผู้พูด เพื่อย้ำให้ชัดเจนว่าเข้าใจตรงกัน
  • เลือกที่จะอยากฟัง (Choose to listen) ถ้าัยังไม่พร้อมที่จะฟัง หรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ สามารถบอกปฏิเสธได้โดยอาจให้เหตุผลว่า พร้อมที่จะฟังหากมีเวลาว่าง แต่ถ้าผู้พูดอยากจะพูด ให้สรุปรวบยอดแต่เฉพาะใจความสำคัญ

 

Taxonomy VS. Folksonomy

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด