คุณเป็นผู้ฟังที่ดี…???

การเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่ ฟัง..อย่างเดียว ผู้ฟังที่ดีต้องรู้จักเลือกฟังอย่างฉลาด ด้วยวิธี…

  • เลือกฟังเฉพาะจุดสำคัญของเรื่อง (Maintain focus) รู้จักฟังเฉพาะที่เป็นจุดสำคัญ ไม่ใช่เก็บรายละเอียดที่ไม่มีประโยชน์ การจ้องตาผู้พูด จะแสดงถึงความใส่ใจ และสังเกตได้ว่าสิ่งที่ผู้พูดๆ ออกมาจากใจจริงหรือไม่
  • ไม่ตัดสินใจแทนผู้อื่น (Listening is not arguing) ไม่ควรตัดสินใจแทนผู้อื่น โดยเฉพาะถ้าเพื่อนมาปรับทุกข์ การฟังที่ดีควรรู้จักแยกแยะเรื่องเขาเรื่องเรา เพราะไม่มีใครสามารถตัดสินชะตาชีวิตแทนใครได้
  • ย้ำถึงสิ่งที่ผู้พูดไปแล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Repeat afterward) การฟังในที่ประชุม นอกจากจะต้องฟังอย่างตั้งใจ ยังต้องทบทวนและทำความเข้าใจกับผู้พูด เพื่อย้ำให้ชัดเจนว่าเข้าใจตรงกัน
  • เลือกที่จะอยากฟัง (Choose to listen) ถ้าัยังไม่พร้อมที่จะฟัง หรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ สามารถบอกปฏิเสธได้โดยอาจให้เหตุผลว่า พร้อมที่จะฟังหากมีเวลาว่าง แต่ถ้าผู้พูดอยากจะพูด ให้สรุปรวบยอดแต่เฉพาะใจความสำคัญ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s