คุณมีนิสัยอย่างไร??? ในที่ทำงาน

บางทีนิสัยของพนักงานหรือเพื่อนร่วมงาน อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบได้ ลองดูนิสัยบางอย่างต่อไปนี้นะคะ

  •  เงียบ ไม่พูดไม่จา แสดงว่า เป็นคนชอบฟังมากกว่าพูด มีสมาธิในการทำงาน แต่อาจถูกคิดว่า คุณอารมณ์ไม่ดีและเข้าใจยาก
  • มีเพื่อนมาก แสดงว่า เป็นคนมองโลกในแง่ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่อาจถูกมองว่า คุณเอาเวลาไปยุ่งเรื่องคนอืนมากไป เสียเวลาทำงานเปล่า
  • เสียสละ แสดงว่า คุณเหมาะกับการทำงานเป็นทีม แต่เพื่อนอาจโยนงานทุกอย่างให้รับผิดชอบคนเดียว เพราะคุณไม่เคยปฏิเสธ
  • กล้าพูด ตรงไปตรงมา หลายคนชอบฟังการแสดงความคิดเห็นของคุณ แต่อาจทำให้คนอื่นรู้สึกลำบากใจ และการพูดตรงๆ อาจสร้างความเจ็บปวดใหคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ
  • ชอบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แสดงว่า คุณเป็นคนน่าไว้ใจและเชื่อถือได้ แต่ถ้าคุณเคร่งครัดมากไป เพื่อนอาจจะมองว่า คุณไม่มีน้ำใจ