ว่ากันด้วยเรื่อง “ของว่าง”

เมื่อเสนอความคิดว่าจะประชุมผู้บริหารชุดใหม่ เลยขอให้มีการรับประทานของว่างกันด้วย ทำให้เกิดเป็นการบ้านกันในหมู่พวกเราว่า คำว่า “ของว่าง” นั้น มีที่มา หรือมีความหมายกันอย่างไร

หาข้อมูลจากพจนานุกรม ก็จะได้แต่ความหมายว่า ของกินนอกเวลากินอาหารตามปกติ มักกินในเวลาบ่าย อาหารว่าง ก็ว่า ราชาศัพท์ว่า เครื่องว่าง Continue reading