ระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติของห้องสมุด Mansueto แห่ง University of Chicago

Joe and Rika Mansueto Library แห่ง University of Chicago ได้นำระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติ (Automated storage and retrieval system – ASRS) มาใช้กับการจัดเก็บและการค้นหาหนังสือจำนวนมากที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดิน

บริษัท Dematic ได้สร้างระบบนี้ให้กับห้องสมุดจำนวน 17 แห่งทั่วโลก แต่สำหรับ University of Chicago นี้ถือว่ามีความซับซ้อนมากที่สุด และยังมีห้องสมุดอีก 3 แห่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยระบบ ASRS ที่นำมาใช้ที่ Joe and Rika Mansueto นี้ถูกมาใช้กับชั้นหนังสือที่สร้างอยู่ใต้ดิน ชั้นบนเป็นที่นั่งอ่าน ออกแบบโดย Helmut Jahn ครอบด้วยกระจก 700 บาน มองจากภายนอกดูเหมือนรูปไข่ (ติดตามอ่าน เนื้อหาฉบับเต็มของบทความ ระบบการจัดเก็บและค้นหาอัตโนมัติของห้องสมุด Mansueto แห่ง University of Chicago)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s