5 เทคโนโลยีในอนาคตที่น่าจับตามองในปี 2013

IEEE Computer Society ได้พูดถึงเทคโนโลยีที่ควรจับตามองในปี 2013 ไว้ดังนี้

1. Internet of Things (IoT) จะมีการใช้งานที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น
2. การใช้ภาพและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของ Big Data
3. เทคโนโลยี Cloud computing (Hybrid clouds และ personal clouds)
4. การควบคุมตรวจสอบอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มมากขึ้น
5. การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการเพิ่มพลังให้กับคอมพิวเตอร์ที่มีหลายหน่วยประมวลผล (multicore computing)

1. Internet of Things (IoT) จะมีการใช้งานที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น

จากการคาดการณ์ในปี 2012 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ กว่าแสนล้านชิ้นจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบ IoT ผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมสิ่งของต่างๆ ทั้งจากในบ้าน และสำนักงาน หรือจากที่ใดก็ตาม ในการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน การเปิดปิดไฟ การสั่งให้เครื่องทำกาแฟเริ่มต้มกาแฟ ตรวจสอบรายการบันทึกสุขภาพ ฯลฯ แต่ก่อนที่ IoT จะเป็นจริงขึ้นมานั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ก่อน เช่น ระบบตรวจจับ (Censors) รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และระบบฝังตัวคอมพิวเตอร์ บริษัท Microsoft และ Cisco ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้ และในปี 2013 เทคโนโลยีนี้จะมีการพูดถึงมากขึ้น และจะมีการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้ IoT สามารถนำมาใช้ได้จริงมากขึ้น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

Savitzm Eric. 2012. How the Internet f Things Will Change Almost Everything. http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2012/12/17/how-the-internet-of-things-will-change-almost-everything/

2013 : The Year of the Internet of Things. 2013. http://www.technologyreview.com/view/509546/2013-the-year-of-the-internet-of-things/

2. การใช้ภาพและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของ Big Data

การเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่นำไปใช้ในหลากหลายวงการ เช่น วงการธุรกิจ การแพทย์ การวัดบรรยากาศ สมุทรศาสตร์ และภาคพื้นดิน หรือในวงการอื่นๆ (อ่านเพิ่มเติม เรื่อง 8 real-world big data deployments และ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงาน 8 แห่ง) นั้น นับวันข้อมูลเหล่านั้น จะทวีคูณจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และล้าสมัยเร็ว หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆ กำลังหาวิธีรับมือกับปัญหาดังกล่าว การทำข้อมูลให้เป็นภาพ (Visualization) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแสดงข้อมูลจำนวนมากๆ และช่วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้

3. เทคโนโลยี Cloud computing (Hybrid clouds และ personal clouds)

เทคโนโลยี Cloud computing จะมีการใช้งานมากขึ้น โดยบริษัทจะใช้ hybrid clouds ส่วนผู้บริโภคจะใช้ personal clouds การใช้งานข้ามระบบของ clouds และมาตรฐานต่างๆ จะมีการพัฒนามากขึ้นและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดการใช้พลังงาน

4. การควบคุมตรวจสอบอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มมากขึ้น

ความพยายามในการเริ่มใช้กฎหมาย Online Piracy Act (SOPA) และ Protect IP Act (PIPA) และการออกมาคัดค้านที่ออกมาจากเว็บไซต์ Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act) , Reddit และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เน้นการแบ่งปันข้อมูลออกมาคัดค้าน จะคุขึ้นมาอีกครั้งในปี 2013 เนื่องจาก International Telecommunication Union กำลังพิจารณาคำขอในการเพิ่มการควบคุมบนอินเทอร์เน็ตที่ยื่นโดยประเทศรัวเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศทาจิกิสถาน  และประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อให้พิจารณา International Code of Conduct for Information Security ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในการจัดการความปลอดภัยทางข้อมูล เพื่อให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ วางมาตรฐานและกฎเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและ Cyberspace

5. การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการเพิ่มพลังให้กับคอมพิวเตอร์ที่มีหลายหน่วยประมวลผล (multicore computing)

ในปี 2013 นักวิจัยและบริษัทต่างๆ จะมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบหน่วยความจำให้อยู่บนชั้นของแผ่นไมโครชิป ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังในการทำงานได้มากขึ้น ส่วน Gartner ได้วิเคราะห์ Trend ของเทคโนโลยีในปี 2013 ในงาน Gartner Symposium/ITxpo ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2555 ที่เมือง ORLANDO รัฐฟอริด้า  โดย Gartner ชูแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีเด่น (Top 10  strategic technology trends)  ในปี 2013 ไว้ดังนี้ http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2209615 (สามารถอ่านสรุปได้ที่  http://nstda.or.th/blog/?p=11770

รายการอ้างอิง:

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทู ณ กรุงวอชิงตัน. 5 ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตที่ไม่ควรพลาดสำหรับปี 2013. รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน  ประจำเดือน มกราคม 2556 ฉบับที่ 1/2556.

Grier, David Alan. Techbologies of the Future 5 Trends to Watch for 2013. http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/12/07/technologies-of-the-future-5-trends-to-watch-for-2013/. Accessed 5/01/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s