เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)

เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques) โดย อาจารย์ จรีพร กิตติวิมล ได้เสนอแนะวิธีและเคล็ดลับต่างๆ ในการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับพนักงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ดังนี้ Continue reading

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอยู่อย่างจำกัด การดำเนินงานของส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายในกรอบปฏิบัติของระบบราชการ ซึ่งถือการปกปิดเป็นหลัก การเปิดเผยเป็นกรณียกเว้น จึงทำให้การบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชนที่ผ่านมาไม่เป็นไปด้วยดี
Continue reading

ตัวบ่งชี้ถาวรดิจิทัลกับการทำงานข้ามระบบ

เป็นเพราะทรัพย์สินดิจิทัลหรือสารสนเทศดิจิทัล เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ได้ทำให้การบ่งชี้ดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการสงวนรักษา การบริหารจัดการ การเข้าถึงและการนำกลับมาใช้ใหม่ของจำนวนข้อมูลมหาศาล หน้าที่ในการบ่งชี้การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การสัมพันธ์กับเจ้าของผลงาน และองค์ประกอบอื่นๆ (เช่น สถาบัน/องค์กร กลุ่มวิจัย โครงการ) ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงการอ้างอิง การค้นคืน และการสงวนรักษาของทรัพยากรสารสนเทศทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้

ข้อสรุปบางประการสำหรับตัวบ่งชี้สารสนเทศดิจิทัลได้มีการเสนอในหลายๆ แห่งแตกต่างกัน เช่น ห้องสมุด สำนักพิมพ์ เป็นต้น และอีกหลายๆ มาตรฐานที่ยังอยู่ในระยะที่เริ่มได้ที่ของการพัฒนา (เช่น DOI, Handle, NBN, ARK, Scopus Id, ResearcherID, VIAF เป็นต้น) แต่ข้อด้อยสำคัญที่ยังคงทำให้ตัวบ่งชี้ถาวรเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบางครั้งมีความเห็นที่ตรงกันข้ามในหลายประเด็นที่ต้องมีการถกเถียงกันต่อไป และด้วยความที่มีตัวบ่งชี้ดิจิทัลหลายตัว จึงเป็นเรื่องท้าทายไปถึงการหาข้อสรุปในการให้ตัวบางชี้เหล่านั้น สามารถทำข้ามระบบกันได้ (interoperability)

APARSEN (Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network) ได้สำรวจความสามารถในการทำงานข้ามระบบระหว่างตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifiers-PIs) เพื่อจะเสนอกรอบความสามารถในการทำงานข้ามระบบ (Interoperability Framework-IF) อันเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบทางออกใหม่ในการสนับสนุนการทำงานข้ามระบบต่อไป รายงานนี้น่าสนใจมากทีเดียว แนะนำท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.alliancepermanentaccess.org/wp-content/uploads/downloads/2012/04/APARSEN-REP-D22_1-01-1_9.pdf

6 เทคนิค ทำงานให้ถูกใจหัวหน้า

ถ้าลองทำตาม 6 วิธีนี้ รับรองงานสำเร็จ และเป็นที่ปลื้มของเจ้านายอย่างแน่นอน

  1. มีการพัฒนาอยู่เสมอ มุ่งหาโอกาสใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานเสมอ มีข้อแนะนำใหม่ๆ มาคุยกับหัวหน้า ไม่ละเลยภาพรวมขององค์กร
  2. เป็นเจ้าของ ให้มองในมุมกลับว่า ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการ เราอยากได้อะไร คาดหวังอะไร
  3. ไม่มีข้ออ้าง เมื่อตั้งใจทำสิ่งใด ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง และผลักดันให้ถึงที่สุด อย่าหาข้ออ้างให้กับตัวเองซึ่งเป็นเหตุให้งานหยุดชะงัก
  4. มองไปข้างหน้า แบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจน เลือกมองอนาคตมากกว่าปัจจุบัน และอย่าจมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด คนที่เป็นเจ้านายหรือหัวหน้า จะรู้สึกสบายใจกว่า หากลูกน้องมีการวางแผนและรู้ทิศทางในการดำเนินงานชัดเจน
  5. อย่ามาพร้อมกับปัญหา ให้มาพร้อมทางแก้ไข คงไม่ดีแน่ถ้าจะหยิบยื่นปัญหาให้เจ้านายบ่อยๆ โดยไม่มีทางเลือกติดตัวไปเลย ให้เวลาตัวเองในการค้นคว้า ใช้ความคิดสร้างสรรค์หาทางออก จำไว้ว่า ปัญหาเกิดขึ้นได้ ให้ถือความผิดพลาดนั้น เป็นครู แต่อย่าเจอครูอย่างนี้บ่อยๆ
  6. ทีมทำงานที่ดี ทุกฝ่ายควรเข้าใจและเข้าขากัน ต้องมีการคุยกันว่า ทำได้หรือไม่ เพราะอะไร ถ้าไม่ได้จะปรับเข้าหากันอย่างไร

 

ตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent Identifier)

ตัวบ่งชี้ทางบรรณานุกรม เช่น เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number – ISBN) และ เลขมาตรฐานประจำวารสาร (International Serial Number – ISSN) มีการใช้ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แต่ด้วยความเติบโตอย่างรวดเร็วของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นความท้าทายหลักต่อระบบตัวบ่งชี้ที่มีมาแต่เดิม

เนื่องจากตัวบ่งชี้แบบเดิม เช่น เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือไม่ได้ถูกนำมาใช้ในอินเทอร์เน็ต นั่นเป็นเพราะ เลขที่อยู่ในเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เช่น ISBN ไม่ได้เป็นหรือจะถูกตีความว่าเป็นตัวที่เชื่อมโยงด้วยเว็บบราวเซอร์ได้ ตัวบ่งชี้ถาวร (Persistent identifier-PI) มีหลายหน้าที่ แต่หน้าที่ที่สำคัญคือ เป็นตัวทำให้ตัวบ่งชี้แบบเดิมสามารถทำงานได้ในเว็บ และเป็นตัวจัดหาตัวเชื่อมโยงที่ถาวรไปยังสารสนเทศได้ การใช้ PI ต้องเป็น PI ที่ผู้ใช้สามารถให้ความเชื่อถือได้ว่าจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าตำแหน่งของสารสนเทศนั้นจะถูกเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม ในทางปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ถาวรต้องถูกจับคู่กับตัวบอกตำแหน่งที่อยู่ (locator) ที่ทันสมัยซึ่งจะต้องทำให้เข้าถึงสารสนเทศได้ตามที่แจ้งไว้ได้
Continue reading

สั้นๆ กับ Big Data

คำว่า Big data กลายเป็นคำที่มาแรงในตอนนี้ แต่เมื่อ 70 ปีกว่ามาแล้ว ได้มีคำที่แสดงถึงจำนวนหรือกลุ่มของข้อมูลเกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักกันในคำ ว่า “Information explosion” ภาษาไทยมีการแปลว่า “การทะลักทะลายของสารสนเทศ”  คุณ Gil Press ได้สรุปประวัติและพัฒนาการของขนาดของข้อมูล มาให้อ่าน เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1944 จนถึงปี 2012 ที่ Danah Boyd และ Kate Crawford เขียนเรื่อง “Critical Questions for Big Data” ลงใน Information, Communications, and Society ขึ้นมา น่าสนใจเลยส่ง link (http://www.forbes.com/sites/gilpress/2013/05/09/a-very-short-history-of-big-data/) มาให้อ่านกันค่ะ

Open Archival Information System (OAIS) : ระบบสารสนเทศจดหมายเหตุแบบเปิด

Open Archival Information System Reference Model หรือ OAIS Reference Model พัฒนาโดย The Consultative Committee for Space Data Systems (CDSDS) เป็นกรอบแนวความคิด (conceptual framework) เพื่ออธิบายคุณลักษณะที่จำเป็นของระบบสารสนเทศจดหมายเหตุ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกในการจัดทำมาตรฐานอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดเก็บสารสนเทศในระยะยาว (Long –term archiving) กับข้อมูลทางอวกาศ

คำว่า Open Archival Information System หรือ ระบบสารสนเทศจดหมายเหตุแบบเปิด บางครั้งอาจสร้างความเข้าใจผิดได้ จากคำว่า “Open” เพราะว่า “Open” ในที่นี้ หมายถึง การพัฒนา คำแนะนำ และมาตรฐาน ที่ถูกสร้างขึ้นในกลุ่มที่มีความสนใจเดียวกันอย่างเปิดเผย แต่ไม่ได้หมายความว่า การเข้าถึงระบบนั้นจะไม่มีการจำกัด

กล่าวได้ว่า OAIS คือ ระบบจดหมายเหตุที่ประกอบด้วย กลุ่มคนและระบบ ที่ได้ทำข้อตกลงและรับผิดชอบร่วมกันในการสงวนรักษาสารสนเทศ และทำให้สามารถเข้าถึงได้ในกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ซึ่งทำให้ OAIS นี้ แตกต่างจากระบบอื่นที่ใช้คำว่า “archive” อ่านรายละเอียดบทความ