คลังคำ ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

20130614-Thesaurusคลังคำ ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Thesaurus in Information Storage and Retrieval Context โดย นฤมล ปราชญโยธิน จากหน้าคำนำ อาจารย์นฤมลได้จัดทำตำราเล่มนี้ขึ้น เพื่อประมวลองค์ความรู้อย่างรอบด้านเกี่ยวกับคลังคำ (thesaurus) ในบริบทการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นภาษาดรรชนี ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับคลังคำในวงการภาษาและวรรณกรรม ถ้ามีคำเกี่ยวกับภาษาดรรชนี บรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ คงจะทราบกันดีว่าภาษาดรรชนี คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการจัดเก็บและค้นค้นสารสนเทศ น่าสนใจในการศึกษาองค์ความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง เป็นตำราที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ติดตามหาอ่านและศึกษาได้เลยค่ะ เพราะตำราภาษาไทยเกี่ยวกับธิซอรัสหรือคลังคำ และที่เน้นบริบทเกี่ยวกับวิชาชีพของบรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศ นั้น เพิ่งเห็นเล่มนี้ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s