การเก็บและรักษาหนังสือด้วยตนเอง

คุณอาจมีเอกสาร หนังสือ รูปภาพ อยู่ที่บ้านและต้องการเก็บของเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่ดี คำแนะนำพื้นฐานเหล่านี้ น่าจะช่วยคุณดูแลทรัพย์สมบัติส่วนตัวของคุณได้

การเก็บรักษา

  • ป้องกันให้ห่างจากความร้อน ความชื้น ควรเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี  เพราะอุณหภูมิสูง จะทำให้กระดาษกรอบเหลือง อุณหภูมิต่ำจะทำให้เกิดความชื้น และมีผลทำให้เกิดเชื้อราได้
  • หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในห้องหรือในสถานที่ที่ไม่สามารถตรวจดูหรือรักษาได้ง่าย
  • เก็บให้ห่างไกลจากความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดจากไฟ น้ำท่วม ขโมย หรือแมลง
  • ใส่ในกล่องหรือแฟ้มที่มีคุณภาพและมีขนาดเหมาะสม
  • จัดเก็บไว้ให้ห่างจากการโดนแสงสว่างโดยตรง เนื่องจากกระดาษที่ได้รับแสงนานๆ จะมีสีซีดจางหรือเปลี่ยนไปจากเดิม กรอบเปราะ
  • ป้องกันจากฝุ่นละอองและอนุภาคแขวนลอยในอากาศ จะทำให้เกิดการขัดสีครูด ถู เป็นรอย หรือฝุ่นละอองที่มีเขม่าควันอยู่จะมียางเหนียวทำให้เกิดคราบเปื้อน ขจัดออกได้ยาก
  • ระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย วัสดุที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาควรเป็นวัสดุที่สะอาด เพราะสารเคมีอาจก่อให้เกิดคราบเปื้อน เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ เพราะเป็นกรดและหมึกพิมพ์จะทำให้เกิดคราบเปื้อน และระวังการฉีกขาด หรือยับย่น ในการขนย้าย

การถนอมรักษาอย่างง่ายๆ

  • อย่าพยายามซ่อมเอกสารที่เสียหาย เทปกาวจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น เนื่องจากจะหดตัวและแยกออกกระดาษ เมื่อเวลาผ่านไป และทิ้งคราบสีเหลือง หรือน้ำตาล ซึ่งขจัดออกยาก
  • ใช้คลิปทองเหลือง (คลิปที่ทำด้วยโลหะอื่นจะทำให้เกิดสนิม) ในการรวมหรือจัดเก็บเอกสาร
  • ดึงเอกสารอย่างถนอมและด้วยความระมัดระวังจากคลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ เข็มกลัด เข็มหมุด เพื่อมิให้เอกสาร เกิดความเสียหาย

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s