เจาะลึกวิชาชีพบรรณารักษ์

จากเว็บไซต์ http://master-degree-online.com/infographic-anatomy-of-a-librarian/ ได้เจาะลึกวิชาชีพบรรณารักษ์ในรูปแบบของ infographic ในด้านต่างๆ เช่น

อายุ: อายุของบรรณารักษ์  จะอยู่ในช่วง 20-24 ปี เพียง 1% แต่จะมีอยู่ในช่วงอายุ 25-54 มากที่สุด คือ 75% และ อายุมากว่า 55 ปี 24%
เพศ: เพศที่มักประกอบอาชีพบรรณารักษ์ คือ ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ 78% ที่เหลือ 22% เป็นผู้ชาย
งานในห้องสมุดกับการทำงานของสมอง:  เป็นส่วนชอบมากที่สุด แสดงการใช้งานสมองซีกซ้ายและซีกขวาว่าสมองแต่ละซีกทำงานแบบใดในห้องสมุด

เชิญชมภาพ infographic แบบเต็มร้อยได้เลยค่ะ

Infographic: Anatomy of a Librarian
Courtesy of: Master-Degree-Online.com

 

รายการอ้างอิง
Anatomy of a Librarian : a Dissection of Modern Librarianship. Retrieved January 18, 2014 from http://master-degree-online.com/infographic-anatomy-of-a-librarian/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s