ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด

ความไม่แน่นอนกับอนาคตของห้องสมุด จาก บทความ เรื่อง Uncertainty and the future of libraries โดย Daniel W. Rasmus ผู้เขียน เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการวางแผนกลยุทธ์อิสระ ที่ช่วยวางแผนอนาคตขององค์กร เป็นผู้วิจัยถึงอนาคตของธุรกิจและการศึกษาของบริษัทไมโครซอฟท์ ซิสโก และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง Rumus สอนวิชา Social media และทางกลยุทธ์ที่ Bellevue College

Rasmus ได้ตั้งเป็นคำถาม 11 ข้อ  ที่จะเกี่ยวกับอนาคตของห้องสมุดที่อาจจะหมดยุคไปเลย ทั้ง 11 ข้อ มีดังนี้

 1. How will we acces information?
 2. How will we represent books?
 3. How low, or how high, can computer memory go?
 4. How will we represent knowledge?
 5. How will we find stuff?
 6. What do we hire a library to do?
 7. What will we need to know?
 8. What will be the role of place?
 9. How will we measure success?
 10. Who will decide what to trust and who will censor?
 11. What rights management model will predominate?

ติดตามอ่านรายละเอียดถึง 11 คำถามเพื่อจะได้เตรียมตัวตั้งรับได้ที่  http://www.infotoday.com/cilmag/dec13/Rasmus–Uncertainty-and-the-Future-of-Libraries.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s