ชีวิตก่อนและหลัง เมื่อมีโทรศัพท์มือถือใช้

ภาพการ์ตูนที่สะท้อนชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อมีโทรศัพท์มือถือใช้ จากเว็บไซต์ 20px.com ค่ะ เราเป็นแบบนี้มั้ย

20140429-before-after-cell-phones20140429-before-after-cell-phones-0220140429-beforeafter-cell-phones-0320140429-before-after-cell-phones-0420140429-before-after-cell-phones-05

รายการอ้างอิง:

Life Before & After Cell Phones. Retrieve 29 April 2014 from http://20px.com/blog/2012/12/06/life-before-and-after-cell-phones/#.U13Eilfm6hM

ร้านหนังสือในอนาคต

เว็บไซต์ 20px.com ทำภาพการ์ตูน ร้านหนังสือในอนาคต คุณดูแล้วมีความเห็นกันอย่างไรคะ

20140429-Bookstore1
รายการอ้างอิง:

A Future for Bookstores. Retrieve 29 April 2014 from http://20px.com/blog/2013/06/28/a-future-for-bookstores/#.U13EYVfm6hM

การใช้ Email แบบผิดๆ

จากเว็บไซต์ http://www.nuttaputch.com/ ได้สรุปปัญหาต่างๆ ในการทำงานที่เกิดจากการใช้อีเมล ดังนี้

 •  เช็คเมลบ่อยเกินไป
 • เคลียร์เมลแบบไม่จัดลำดับ
 • ใช้อีเมล “คุย” และ “ขอความคิดเห็น”
 • ระบุ subject งง สับสน และไม่เคลียร์
 • เขียนอีเมลไม่รู้เรื่อง
 • แนบไฟล์ใหญ่
 • เขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้คนไทยด้วยกัน
 • เขียนภาษาพูด
 • ส่งเมลโดยยังเขียนเมลไม่เสร็จ
 • ไม่เก็บอีเมลเข้า contact

นอกจาก ปัญหา 10 ข้อแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละข้อไว้ด้วย สนใจติดตามอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.nuttaputch.com/10-ways-of-using-email-wrongly/

รายการอ้างอิง:

ณัฐ พัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. 2557. 10 วิธีการใช้ Email แบบผิดๆ และไม่มีประสิทธิภาพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน จาก http://www.nuttaputch.com/10-ways-of-using-email-wrongly/

นวัตกรรมในอนาคตของห้องสมุด

Barbara K. Stripling พูดถึงอนาคตของห้องสมุดไว้ใน american.libraries มีอะไรหลายๆ อย่าง น่าคิดตาม ที่แฝงมาบทความนี้

จากการถูกสอบถามเรื่องอนาคตของห้องสมุดจะเป็นอย่างไรในยุคของเทคโนโลยีสมัยนี้  เมื่อถูกถามแบบนี้ ฉัน (Barbara) ได้ตอบไปว่า ห้องสมุดก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน แต่จะเป็นอะไรล่ะ

ห้องสมุดทุกประเภท กำลังคิดถึงนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร การสอน การโปรแกรม และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ นวัตกรรมใดที่ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดเฉพาะต้องใช้ และเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงสำหรับห้องสมุด

Continue reading

การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า

คุณ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ได้แนะนำหลักการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า หรือ Valuable Content ไว้ 5 ประการ ดังนี้

 1. มีประโยชน์
 2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 3. ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
 4. มีคุณภาพที่ดี
 5. มีความเป็นต้นฉบับของตนเอง

อ่านรายละเอียดที่คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง แนะนำได้ที่ http://www.nuttaputch.com/5-criteria-of-valuable-content/

รายการอ้างอิง:

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. 2557. หลัก 5 ข้อง่ายๆ ของ Valuable Content. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน จาก http://www.nuttaputch.com/5-criteria-of-valuable-content/

การสร้างรหัสผ่านที่ดี : ข้อแนะนำสำหรับบรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด

Jessamyn West แนะนำการสร้างรหัสผ่านที่ดีให้แก่บรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด จากบทความ How to Use Better and Stronger Passwords for Yourself and Your Patrons ซึ่งตีพิมพ์ใน Computers in Libraries ปีที่ 24 ฉบับ 2 เดือนมีนาคม 2014 หน้า 19-21 หรือติดตามอ่านได้ที่ http://www.infotoday.com/cilmag/mar14/West–How-to-Use-Better-and-Stronger-Passwords-for-Yourself-and-Your-Patrons.shtml

ผู้ เขียนซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการของ MetaFilten.com ได้เขียนบทความนี้ เพื่อนำเสนอแนวทางสร้างรหัสผ่านให้กับบรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด ครอบคลุมในเรื่องความสำคัญของความปลอดภัยของรหัสผ่านในการป้องกันการรุกล้ำ จากบุคคลอื่นและการกระทำอันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เคล็ดลับสำหรับการสร้างรหัสผ่านที่ดี

เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด

วันนี้ (1 เมษายน 2557) ได้ฟัง ดร. ต่าย หรือ นิศรา การุณอุทัยศิริ เรื่อง เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. หรือ NAC2014 โดยในปีนี้ จัดภายใต้หัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ดร. ต่ายใช้เวลาเล่าให้ฟังแบบสนุก แต่ได้สาระ แม้ว่าเราจะไม่ใช่กลุ่มผู้ปกครองที่อยากรู้เคล็ดลับ เพื่อจะได้ดูแลลูกหรือเด็กๆ หรือผลักดันให้เก่งอย่าง ดร. ต่าย แต่เราไปฟัง เพราะเกิดศรัทธาในความคิดจากการเคยฟังเรื่องการอ่าน ที่ ดร. ต่ายมาพูดให้ฟังถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อสนับสนุนโครงการอ่านล้านเล่ม ในงาน NSTDA Charity Day ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้

ศรัทธาความคิดของ ดร. ต่าย อย่างไรนั้น คงต้องเคารพการเลี้ยงดูและการปลูกฝังความคิดจากครอบครัวของ ดร. ต่าย เพราะ ดร. ต่าย ระลึกอยู่เสมอว่า คุณพ่อและคุณแม่ เป็นข้าราชการ ได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล เบิกค่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของคุณพ่อและคุณแม่ เมื่อคราวเลือกสอบชิงทุนรัฐบาลเพื่อมาศึกษาต่อต่างประเทศทางด้านวิศวกรรม เคมี ดร. ต่าย เล่าว่า ในระยะแรกร้องไห้ เพราะท้อต่อการเรียนและความเป็นอยู่ ภาษาอังกฤษก็ไม่ไหว คุณแม่ต้องถามว่า “ใครเป็นคนเลือกมา” (คำตอบ คือ ดร. ต่ายเลือกเอง)  “ใครเป็นคนส่งลูกมาเรียน” (คำตอบ คือรัฐบาล) “รัฐบาลเอาเงินจากไหน” (คำตอบ คือ ภาษีประชาชน)   ด้วยความสำนึกต่อความกตัญญูต่อคุณแม่  สำนึกต่อความกตัญญูต่อแผ่นดิน เพราะอุตส่าห์แข่งกับคนอื่นๆ มา แต่ไม่สู้ จะกลับ เพียงเท่านี้เอง ดร. ต่าย ก็ฮึดสู้ ศึกษาจนจบระดับปริญญาเอก ด้วยเกรดเฉลี่ยเกินกว่า 4.00 (เคล็ดลับทั้งหลาย ไปติดตามอ่านได้จากหนังสือ Push the limit เก่งได้ … ไร้ขีดจำกัด ของ ดร. นิศรา ที่เขียนนะคะ) ดร. ต่ายกลับมากด้วยอุดมการณ์ที่ว่าเป็นหนี้แผ่นดิน จะกลับมาประเทศไทย พร้อมความเข้าใจเกินร้อย ที่จะทำให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการทำงานหลังจากเพิ่งกลับจากการเรียนต่างประเทศในระยะ แรกๆ ก็ตาม แต่ก็ฮึดสู้ และผ่านมาได้

ด้วยประตูสู่ความสำเร็จ 4 บาน ที่ ดร. ต่าย ยึดถือมาโดยตลอด ประกอบด้วย เลือกในสิ่งที่รัก (Passion) ประจักษ์ในเป้าหมาย (Goals) ค้นหาแรงบันดาลใจ (Inspiration) และ กัดไวไม่ปล่อยมัน (Perspiration) เพราะฉะนั้น เราควรดำเนินชีวิตของเราจากสิ่งที่เรารัก วางเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย หาแรงบันดาลใจเพื่อเป็นตัวผลักดันไปให้ถึงจุดหมาย และต้องไม่ย่อท้อ ไม่ถอดใจกับปัญหาและอุปสรรค ประตูทั้ง 4 บานนี้ คงเป็นประตูแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง