เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด

วันนี้ (1 เมษายน 2557) ได้ฟัง ดร. ต่าย หรือ นิศรา การุณอุทัยศิริ เรื่อง เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. หรือ NAC2014 โดยในปีนี้ จัดภายใต้หัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ดร. ต่ายใช้เวลาเล่าให้ฟังแบบสนุก แต่ได้สาระ แม้ว่าเราจะไม่ใช่กลุ่มผู้ปกครองที่อยากรู้เคล็ดลับ เพื่อจะได้ดูแลลูกหรือเด็กๆ หรือผลักดันให้เก่งอย่าง ดร. ต่าย แต่เราไปฟัง เพราะเกิดศรัทธาในความคิดจากการเคยฟังเรื่องการอ่าน ที่ ดร. ต่ายมาพูดให้ฟังถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อสนับสนุนโครงการอ่านล้านเล่ม ในงาน NSTDA Charity Day ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้

ศรัทธาความคิดของ ดร. ต่าย อย่างไรนั้น คงต้องเคารพการเลี้ยงดูและการปลูกฝังความคิดจากครอบครัวของ ดร. ต่าย เพราะ ดร. ต่าย ระลึกอยู่เสมอว่า คุณพ่อและคุณแม่ เป็นข้าราชการ ได้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล เบิกค่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของคุณพ่อและคุณแม่ เมื่อคราวเลือกสอบชิงทุนรัฐบาลเพื่อมาศึกษาต่อต่างประเทศทางด้านวิศวกรรม เคมี ดร. ต่าย เล่าว่า ในระยะแรกร้องไห้ เพราะท้อต่อการเรียนและความเป็นอยู่ ภาษาอังกฤษก็ไม่ไหว คุณแม่ต้องถามว่า “ใครเป็นคนเลือกมา” (คำตอบ คือ ดร. ต่ายเลือกเอง)  “ใครเป็นคนส่งลูกมาเรียน” (คำตอบ คือรัฐบาล) “รัฐบาลเอาเงินจากไหน” (คำตอบ คือ ภาษีประชาชน)   ด้วยความสำนึกต่อความกตัญญูต่อคุณแม่  สำนึกต่อความกตัญญูต่อแผ่นดิน เพราะอุตส่าห์แข่งกับคนอื่นๆ มา แต่ไม่สู้ จะกลับ เพียงเท่านี้เอง ดร. ต่าย ก็ฮึดสู้ ศึกษาจนจบระดับปริญญาเอก ด้วยเกรดเฉลี่ยเกินกว่า 4.00 (เคล็ดลับทั้งหลาย ไปติดตามอ่านได้จากหนังสือ Push the limit เก่งได้ … ไร้ขีดจำกัด ของ ดร. นิศรา ที่เขียนนะคะ) ดร. ต่ายกลับมากด้วยอุดมการณ์ที่ว่าเป็นหนี้แผ่นดิน จะกลับมาประเทศไทย พร้อมความเข้าใจเกินร้อย ที่จะทำให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติ แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการทำงานหลังจากเพิ่งกลับจากการเรียนต่างประเทศในระยะ แรกๆ ก็ตาม แต่ก็ฮึดสู้ และผ่านมาได้

ด้วยประตูสู่ความสำเร็จ 4 บาน ที่ ดร. ต่าย ยึดถือมาโดยตลอด ประกอบด้วย เลือกในสิ่งที่รัก (Passion) ประจักษ์ในเป้าหมาย (Goals) ค้นหาแรงบันดาลใจ (Inspiration) และ กัดไวไม่ปล่อยมัน (Perspiration) เพราะฉะนั้น เราควรดำเนินชีวิตของเราจากสิ่งที่เรารัก วางเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย หาแรงบันดาลใจเพื่อเป็นตัวผลักดันไปให้ถึงจุดหมาย และต้องไม่ย่อท้อ ไม่ถอดใจกับปัญหาและอุปสรรค ประตูทั้ง 4 บานนี้ คงเป็นประตูแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s