การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า

คุณ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ได้แนะนำหลักการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า หรือ Valuable Content ไว้ 5 ประการ ดังนี้

  1. มีประโยชน์
  2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  3. ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
  4. มีคุณภาพที่ดี
  5. มีความเป็นต้นฉบับของตนเอง

อ่านรายละเอียดที่คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง แนะนำได้ที่ http://www.nuttaputch.com/5-criteria-of-valuable-content/

รายการอ้างอิง:

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. 2557. หลัก 5 ข้อง่ายๆ ของ Valuable Content. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน จาก http://www.nuttaputch.com/5-criteria-of-valuable-content/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s