การใช้ Email แบบผิดๆ

จากเว็บไซต์ http://www.nuttaputch.com/ ได้สรุปปัญหาต่างๆ ในการทำงานที่เกิดจากการใช้อีเมล ดังนี้

  •  เช็คเมลบ่อยเกินไป
  • เคลียร์เมลแบบไม่จัดลำดับ
  • ใช้อีเมล “คุย” และ “ขอความคิดเห็น”
  • ระบุ subject งง สับสน และไม่เคลียร์
  • เขียนอีเมลไม่รู้เรื่อง
  • แนบไฟล์ใหญ่
  • เขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้คนไทยด้วยกัน
  • เขียนภาษาพูด
  • ส่งเมลโดยยังเขียนเมลไม่เสร็จ
  • ไม่เก็บอีเมลเข้า contact

นอกจาก ปัญหา 10 ข้อแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละข้อไว้ด้วย สนใจติดตามอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.nuttaputch.com/10-ways-of-using-email-wrongly/

รายการอ้างอิง:

ณัฐ พัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. 2557. 10 วิธีการใช้ Email แบบผิดๆ และไม่มีประสิทธิภาพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน จาก http://www.nuttaputch.com/10-ways-of-using-email-wrongly/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s