เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ…

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งนำมาใช้ได้กับการดำเนินชีวิต การทำงาน ดังนี้

“เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด
แม้ว่าหยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้
เพราะการหยุด
ก็เสมอด้วยการถอยหลัง”

การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future Challenges) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ควรจะเป็นในปัจจุบันและในอนาคต ติดตามรายละเอียด

การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology) เป็นการประชุมวิชาการสำนักวิทยทรัพยากร ประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ สร้างสรรค์ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในงานพัฒนาห้องสมุด การเชื่อมโยงสารสนเทศและองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านแนวคิดและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.car.chula.ac.th/con2014/

สำนักหอสมุด มธ. ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นสมาชิก WorldCat

นับตั้งแต่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สมัครเป็นสมาชิกบอกรับฐานข้อมูล OCLC WorldCat Local ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากห้องสมุดที่ใช้บริการด้วยการสืบค้นแบบ Single search นับเป็นการขยายพรมแดนการเข้าถึงและการให้บริการจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก และสำนักหอสมุดได้นำข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศขึ้นให้บริการบน WorldCat ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นั้น

ในปี พ.ศ. 2557 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเป็นสมาชิก WorldCat ILL Service ซึ่งเป็บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นสมาชิก เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดต่างๆ ระหว่างประเทศ ห้องสมุดที่เป็นสมาชิก WorldCat ILL Service สามารถให้ยืมหรือขอยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในเครือข่าย OCLC ได้ตลอดเวลาโดยรายละเอีดและรูปแบบการบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการให้บริการขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวทีเพื่อคนตาบอด ที่คนตาดีต้องดู

ได้รับคำชวนของเพื่อนรุ่นน้อง คือ อ๋อ ให้มาดูละครเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยทางโทรศัพท์ โดย The Blind’s Theater Thailand ตอบรับคำชวน เพราะหน่วยงานของน้องอ๋อ คือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้

ใบโฆษณาบอกว่า เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวที 6 มิติ เพื่อคนตาบอด เป็นรอบบ่ายสองโมง ที่ห้องนิทรรศการชั้น 5 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

20140518-The-Blind                                           ใบโฆษณาละคร เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย

จากสูจิบัตรของงานให้ข้อมูลไว้ว่า เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวทีที่คนตาดีและคนตาบอดควรดูร่วมกัน “ถ้าหลับตา…เราจะเห็นอะไร” แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ญี่ปุ่นเรือ่ง สุสานหิ่งห้อย โดย อิซะโอะ ทะกะฮะตะ และ บทเพลง นิทานหิ่งห้อย โดย คุณประภาส ชลศรานนท์

เรื่องย่อมีอยู่ว่า เมื่อความงามจากแสงหิ่งห้อยจุดประกายแห่งความหวังให้แก่ใครสักคน บางคนเลือกจะกักขังความหวัง หรือบางคนเลือกที่จะปล่อยความหวังให้โบยบิน ไปตามธรรมชาติ คุณต้องเลือกที่จะเข้าใจความงามของธรรมชาติอันมีการเกิดดับเป็นธรรมดา หรือเลือกที่จะกักขังความงามแห่งความจริง สิ่งเหล่านี้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะเลือกมองความงาม ตามความเชื่อของตนเอง

Continue reading

คำคม ในแวดวงห้องสมุด บรรณารักษ์ และความรู้

ค้นข้อมูลไปเรื่อยๆ ตอนแรกว่าจะหาเกี่ยวกับอารมณ์ขันของบรรณารักษ์ หรือเหตุการณ์ขำๆ ในห้องสมุด มากกว่า เพราะห้องสมุด และบรรณารักษ์ เป็นเชิงสัญลักษณ์ในด้านการห้ามส่งเสียงดัง หรือเป็นสถานที่ห้ามส่งเสียงดัน แม้ว่า ปัจจุบันห้องสมุดจะมีการปรับสภาพแวดล้อมเป็นโซนที่ใช้เสียงดังได้จากเดิม มีส่วนรับประทานอาหารได้อยู่บ้างก็ตาม

แต่ค้นไปค้นมา ไปเจอคำคมที่มีผู้พูดถึงห้องสมุด บรรณารักษ์ และเรื่องความรู้ ไว้หลายเว็บไซต์ทีเดียว เช่น

 • Quotations about libraries ใน Welcome to the Quotes Garden ! เข้าถึงได้ที่   http://www.quotegarden.com/libraries.html  ตัวอย่างเช่น
  When I got my library card, that’s when my life began.  ~Rita Mae Brown
  If you have a garden and a library, you have everything you need.  ~Cicero
 • Chicago Public Library Foundation เข้าถึงได้ที่ http://www.cplfoundation.org/site/DocServer/quotes.pdf?docID=221 ตัวอย่างเช่น
  – I’d be happy if I could think t hat the role of the library was  sustained and even enhanced in the age of the computer.”—Bill Gates
 • IFLA จาก Quotations bout Libraries and Librarians: Subject List เข้าถึงได้ที่ http://archive.ifla.org/I/humour/subj.htm ตัวอย่างเช่น
  – A university is just a group of buildings gathered around a library
  — Shelby Foote
 • Top Ten Quotations about Libraries, Books and Knowledge เข้าถึงได้ที่ http://www.love-funny-quotes.com/2010/12/top-ten-quotations-about-libraries.html ตัวอย่างเช่น
  – “When I read about the way in which library funds are being cut and cut, I can only think that … society has found one more way to destroy itself.”
  Isaac Asimov
 • Council for Library and Information Development Nepal รวบรวม Famous Library Quotes เข้าถึงได้ที่  http://clidnepal.org.np/content/famous-library-quotes.html ตัวอย่างเช่น
  – The true university these days is a collection of books.- Thomas Carlyle
 • Library quotes จาก http://thinkexist.com/quotes/with/keyword/library/ ตัวอย่างเช่น
  – “Knowing I loved my books, he furnished me,
  From mine own library with volumes that
  I prize above my dukedom.” – William Shakespeare
 • จาก http://marylaine.com/exlibris/cool.html ตัวอย่างเช่น
  – Google doesn’t try to force things to happen their way. They try to figure out what’s going to happen, and arrange to be standing there when it does. That’s the way to approach technology– and as business includes an ever larger technological component, the right way to do business. — Paul Graham. “Web 2.0.” November, 2005. http://www.paulgraham.com/web20.html
 • จาก http://www.goodreads.com มีการรวบรวมคำคมทั้งบรรณารักษ์ และห้องสมุด แยก page ออกจาก คำคมเกี่ยวกับห้องสมุดอยู่ที่ http://www.goodreads.com/quotes/tag/libraries?page=1 ส่วนคำคมเกี่ยวกับบรรณารักษ์อยู่ที่ https://www.goodreads.com/quotes/tag/librarians เว็บไซต์มีรูปภาพของคนพูดประกอบไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น
  – “In a good bookroom you feel in some mysterious way that you are absorbing the wisdom contained in all the books through your skin, without even opening them.”
  ― Mark Twain
 • Library Quotes จาก http://www.ilovelibraries.org/libraryquotes/libraryquotes เว็บนี้เป็นฐานข้อมูลเลยทีเดียวสนใจติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ จะพยายามรวบรวมคำคมเหล่านี้ไว้บ้าง ท่านใดพบคำคมใด มาแบ่งปันกันนะคะ

ห้องสมุดรถใต้ดิน

ห้องสมุดรถใต้ดินนี้ ออกแบบเป็นลักษณะห้องสมุดเสมือนที่ทำให้คนนิวยอร์คที่ใช้บริการรถใต้ดินอ่านหนังสือ 10 หน้าแรกผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคโนโลยี Near-Field Communication (NFC) ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดข้อมูล 10 หน้าแรกมาอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
20140516-Underground0Library                                                ด้วยการใช้ NFC จ่อที่ตัวเล่ม

และเมื่อขึ้นมาจากรถไฟใต้ดิน แผนที่จะแสดงตำแหน่งของห้องสมุดที่ใกล้ที่สุดขึ้นมา เพื่อให้ไปยืมตัวเล่มจริงต่อไป

20140516-Underground-Library2                                             แสดงแผนที่ห้องสมุดที่ใกล้ที่สุด

ห้องสมุดรถใต้ดินนี้ เป็นโครงการของนักศึกษา 3 คน จาก Miami Ad School ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้าใช้ห้องสมุดสาขาต่างๆ ของ New York Public Library

รายการอ้างอิง:

The Underground Library. 2013. Retrieve 16 May 2014 from http://www.dezeen.com/2013/03/08/underground-new-york-library-keri-tan-max-pilwat-ferdi-rodriguez/

ห้องสมุดรถประจำทาง (Library Bus)

Peter Thuvander and Martin Hedenström ชนะเลิศการออกแบบห้องสมุดรถประจำทางของประเทศสวีเดน ภายในรถบัส นอกจากหนังสือแล้ว ยังมีโรงภาพยนตร์เล็กๆ เกมคอมพิวเตอร์ เก้าอีโซฟาที่ดูแล้วนั่งสบาย สำหรับการฟังเพลงหรือการนั่งเล่นอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบโดยรวม และสีสันเป็นอย่างไร ดูจากรูปและจากเว็บไซต์ http://www.dezeen.com/2008/11/01/library-bus-by-muungano/

20140516-Library-Bus

ภาพห้องสมุดรถประจำทาง (Library Bus)

20140516-Library-Bus2                                              ภาพภายในห้องสมุดรถประจำทาง

 

รายการอ้างอิง

Library Bus. 2008. Retrieve 16 May 2014. from http://www.dezeen.com/2008/11/01/library-bus-by-muungano/