ห้องสมุดรถประจำทาง (Library Bus)

Peter Thuvander and Martin Hedenström ชนะเลิศการออกแบบห้องสมุดรถประจำทางของประเทศสวีเดน ภายในรถบัส นอกจากหนังสือแล้ว ยังมีโรงภาพยนตร์เล็กๆ เกมคอมพิวเตอร์ เก้าอีโซฟาที่ดูแล้วนั่งสบาย สำหรับการฟังเพลงหรือการนั่งเล่นอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบโดยรวม และสีสันเป็นอย่างไร ดูจากรูปและจากเว็บไซต์ http://www.dezeen.com/2008/11/01/library-bus-by-muungano/

20140516-Library-Bus

ภาพห้องสมุดรถประจำทาง (Library Bus)

20140516-Library-Bus2                                              ภาพภายในห้องสมุดรถประจำทาง

 

รายการอ้างอิง

Library Bus. 2008. Retrieve 16 May 2014. from http://www.dezeen.com/2008/11/01/library-bus-by-muungano/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s