การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future Challenges) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่ควรจะเป็นในปัจจุบันและในอนาคต ติดตามรายละเอียด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s