การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี

การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี (Connecting Knowledge: Library, New Media & Technology) เป็นการประชุมวิชาการสำนักวิทยทรัพยากร ประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ สร้างสรรค์ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในงานพัฒนาห้องสมุด การเชื่อมโยงสารสนเทศและองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านแนวคิดและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.car.chula.ac.th/con2014/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s