เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ…

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งนำมาใช้ได้กับการดำเนินชีวิต การทำงาน ดังนี้

“เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด
แม้ว่าหยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้
เพราะการหยุด
ก็เสมอด้วยการถอยหลัง”