เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ…

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งนำมาใช้ได้กับการดำเนินชีวิต การทำงาน ดังนี้

“เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด
แม้ว่าหยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้
เพราะการหยุด
ก็เสมอด้วยการถอยหลัง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s