บรรณารักษ์อยู่ในลำดับที่ 38 จาก 200 อาชีพที่น่าทำ

จากเว็บไซต์ http://www.careercast.com ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากอาชีพต่างๆ จากการจัดอันดับ 200 อันดับ (http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-2014-ranking-200-jobs-best-worst) พบว่าในปี 2014
งานที่น่าทำที่สุด (Best jobs)  10 อันดับแรก ได้แก่
1. นักคณิตศาสตร์ (Mathematician)
2. อาจารย์มหาวิทยาลัย (University professor)
3. นักสถิติ (Statistician)
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลประกันภัย (Actuary)
5. นักโสตบำบัด (Audiologist)
6. ผู้ชำนาญการทันตกรรม (Dentist hygienist)
7. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineer)
8. นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer systems analyst)
9. นักกายภาพบำบัด (Occupational therapist)
10. นักบำบัดการพูด (Speech pathologist)

งานที่ไม่น่าทำที่สุด (Worst jobs) 10 อันดับท้ายสุด ได้แก่
200. คนตัดต้นไม้ (Lumberjack)
199. ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ (Newspaer reporter)
198. อาสาสมัครในกองทัพ (Enlisted military personnel)
197. คนขับแท๊กซี่ (Taxi driver)
196. ผู้กระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน์ (Broadcaster)
195. หัวหน้าพ่อครัว (Head cook)
194. พนักงานบนเครื่องบิน (Flight attendant)
193. พนักงานเก็บขยะ (Garbage collector)
192. พนักงานผจญเพลิง (Fire fighter)
191. ผู้คุมนักโทษ (Corrections officer)

โดยใช้เกณฑ์ 4 ประการในการวัด คือ สภาพแวดล้อม รายได้ ความก้าวหน้า และความกดดัน (http://www.careercast.com/jobs-rated/2014-jobs-rated-methodology)

 

ส่วนบรรณารักษ์อยู่ในลำดับที่ 38 จาก 200 ค่ะ

รายการอ้างอิง:

The Top 200 Jobs of 2014. Retrieve 2014-06-04 from http://www.careercast.com/content/top-200-jobs-2014-21-40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s