หนังสือเสียงเดซี เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

หนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิแอมเวย์ เพื่อสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา ชวนอาสาสมัครร่วมอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 70 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงคุณภาพสูงรูปแบบซีดีระบบเดซี เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการทางสายตา และห้องสมุดทั่วไป

เปิดรับอาสาสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1-20 มิถุนายน 2557 สำรองที่นั่งอบรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 อบรมทักษะการอ่านหนังสือเสียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2557 – 14 กรกฎาคม 2557 จองเวลาอ่านหนังสือเสียง
วันที่ 15 กรกฎาคม – 29 พฤศจิกายน 2557 อ่านและบันทึกหนังสือเสียง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s