เรื่องเกี่ยวกับ Password

เรื่องราวเกี่ยวกับรหัสผ่าน โดย Lorrie Faith Cranor น่าสนใจ ติดตามได้ที่  http://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s