ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่เนื้อหา

จากพระราชนิพนธ์ เรื่อง ประพาสภาษา ในสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงบันทึกเมื่อไปเสด็จพระราชดำเนินไปเรียนภาษาเยอรมันที่เมืองเกิคติงเงน ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรห้องสมุด Herzog August ทรงบันทึกถึงลักษณะหนังสือของ Herzog August ไว้ดังนี้

หนังสือของ Herzog August มีลักษณะพิเศษคือ ห่อปกด้วยหนังสีขาวอย่างเรียบๆ เขียนชื่อหนังสือที่ปกด้วยลายมือบนเล่มเหมือนกับเอาแผ่นหนังที่ใช้แล้วมาห่อ ความคิดของท่าน คือ ความสำคัญของหนังสืออยู่ที่เนื้อหา ปกมีไว้เพียงเพื่อรักษาหนังสือให้ดี และให้รู้ว่าเล่มไหน เป็นเล่มไหน ท่านทำแคตาล็อกหนังสือด้วยตนเองด้วย

เยี่ยมชมห้องสมุด Herzog August ได้ที่ http://www.hab.de/en/home.html

รายการอ้างอิง:
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ประพาสภาษา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2546.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s