สนุกกับการเลือกคำดรรชนี (1)

หนังสือวิชาการ (มักจะเป็นภาษาต่างประเทศ) มักจะทำดรรชนี หรือ index ไว้ท้ายเล่มของหนังสือ เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาเรื่องราวที่ต้องการอ่านว่าปรากฏอยู่ในหน้าใดของหนังสือ คำดรรชนีที่เลือกมานี้จะเป็นคำที่เลือกสรรหรือคัดเลือกว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเรื่องราวที่ต้องการได้ การที่จะพิจารณาและเลือกคำดรรชนี จึงต้องอ่านอย่างวิเคราะห์ และพิจารณาว่าคำใดที่จะนำมาเป็นดรรชนี

ด้วยขณะนี้กำลังคัดเลือกคำดรรชนีจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ที่ล้วนแต่มีองค์ความรู้ทั้งสิ้น ขออัญเชิญบางตอนในหนังสือเรื่อง แกะรอยโสม เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าเพียง 1 ย่อหน้าในการบันทึกนั้น มีเรื่องราวความรู้ต่างๆ มากมาย และเพื่อเป็นการให้ท่านผู้อ่าน ทดลองเลือกคำดรรชนี จากข้อความต่อไปนี้

“อีกห้องแสดงเครื่องเคลือบ อายุประมาณครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 12 สมัย Koryo ตรงกับสมัยราชวงศ์หยวนของจีน ของที่ตั้งแสดงมีหม้อกำยาน มีฝาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เหยือกสุรามีบทกวีจีนเกี่ยวกับการดื่มสุราเขียนไว้ กระเบื้องเคลือบสำหรับมุงหลังคา ที่น่าสนใจ คือ เครื่องเคลือบที่มีการฝังลวดลาย มีวิธีการ คือ แคะดินออกตามลวดลาย แล้วใส่ดินผสมสีเข้าไปแทน อีกอย่างหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจ คือ เคลือบสีแดง ทำจากสนิมของทองแดงซึ่งเกาหลีใช้มาก่อนที่อื่น ในห้องนี้ยังแสดงมงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีที่ขุดพบในสุสาน ซึ่งสูงถึง 120 เมตร มงกุฎประดับหยกเป็นรูปเขากวางชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ไซบีเรีย ก่อนที่จะไปล่าสัตว์หมอผีจะต้องเอาเขากวางาสวมเป็นสิริมงคล ของที่เป็นมงคลที่ถือกันในสมัยก่อน คือ หยก ดาบสำริด กระจกสำริด” (จากพระราชนิพนธ์ แกะรอยโสม หน้า 15)

ฝึกหาคำดรรชนี ดูนะคะ แล้วค่อยดูว่าตรงกันหรือไม่ หรืออาจจะมีคำที่มากกว่า เมื่อเสร็จแล้ว ค่อยคลิก Continue reading เพื่อดูว่า เลือกตรงกันหรือไม่

ที่เลือกคำดรรชนี มีดังนี้ ค่ะ

เครื่องเคลือบ

เคลือบสีแดง

มงคล

มงกุฎ

และเพิ่มคำ มงกุฎ ดูเพิ่มเติม มงคล
รายการอ้างอิง:

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. แกะรอยโสม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2534.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s