การวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัย

ปัจจุบันฐานข้อมูลที่เก็บผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย เพิ่มแพลทฟอร์มใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับการใช้ฐานข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่มักจะเป็นคำตอบที่ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย ได้ว่าสถานะผลงานวิจัยเป็นอย่างไร มีจุดเด่นในสาขาใด เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะแพลทฟอร์มที่พัฒนาขึ้นนี้ แยกแยะและวิเคราะห์ได้ตามสาขาวิชาการ (ตรงนี้ จะสามารถตอบได้ว่า เราเด่นหรือเก่งในด้านใด หรือใครบ้างที่เก่งกว่าเรา สามารถเปรียบเทียบทั้งภายในประเทศ และระดับโลก จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นเลิศทางการวิจัยต่อไป หรือต้องพัฒนาในสาขาใดขึ้นไปอีก) เห็นความร่วมมือกับนักวิจัย องค์กรอื่นๆ ตรงนี้เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย เครือข่ายนักวิจัย และยังมีฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย สามารถแสดงผลในรูปของกราฟ หลากหลายรูปแบบ

ผู้บริหารจะได้เห็นสถานะการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานของตนเองได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อให้รู้จักตนเอง และเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไป

ตัวอย่างของแพลทฟอร์มที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เช่น InCites, Scival เป็นต้น มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆ บรรณารักษ์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัย ไม่ต้องมานั่งทำด้วยมือ เพราะกว่าจะดึงข้อมูลของหน่วยงานตนเองออกมา ด้วยการสืบค้นหลายๆ อย่างเพื่อจะให้ตอบโจทย์แล้ว ก็ใช้เวลาทีเดียว ยิ่งการลงชื่อหน่วยงานที่นักวิจัยลงกันอย่างหลากหลายด้วยแล้ว ต้องให้เวลากับการทำความสะอาดข้อมูล แต่ฐานข้อมูลก็จะพัฒนาในเรื่องการลงชื่อหน่วยงานเหล่านี้ไปด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดึงข้อมูลหรือจะวิเคราะห์ข้อมูล จึงต้องรู้ธรรมชาติของข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นอย่างดี บรรณารักษ์ จะเป็นผู้ที่จะรู้จักฐานข้อมูล หาฐานข้อมูลมานำเสนอ เรียนรู้วิธีใช้ และรู้จักกับโครงสร้างฐานข้อมูล ควรจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัย เพื่อให้สามารถหาคำตอบให้ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยได้อย่างเต็มที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s