การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

ใกล้ถึงวันประชุมวิชาการประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน นี้แล้วค่ะ หลายๆ ท่านคงได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว แล้ว จากหัวข้อ
การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future Challenges)  คงได้นำมาสรุปเพื่อแบ่งปันกับท่านอื่นๆ ต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s