เกร็ดพิพิธภัณฑ์

ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์บางส่วนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ ซึ่งทำให้เห็นแนวคิดในการจัดพิพิธภัณฑ์ ดังนี้

 • อาคาร [พิพิธภัณฑ์ Il Museo dell’ Opera del Duomo a Pisa] ที่ว่านี้เป็นของเจ้าเมืองเก่าของปีซ่า มีหลายห้อง มีของมากมาย ที่ดี คือ การจัดวางของแยกประเภทเอาไว้ มีตู้ใส่เรียบร้อย ห้องก็มีเบอร์และในห้องก็มีแผ่นกระดาษอธิบายทุกๆ ห้องว่า โครงเรื่องของการจัดแสดงในห้องนั้นคืออะไร ของสำคัญๆ แต่ละชิ้นในห้องคืออะไร ทำไมสำคัญๆ เราจะดูเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยไกด์เลย [1]
 • สิงคโปร์ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อปลูกฝังสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปว่า เราต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่เน้นหนักในด้านปฏิบัติ ให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์โดยตรงต่อปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน เมื่อได้เห็นได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วก็จะเกิดสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งและจะสามารถประยุกต์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในทางปฏิบัติได้ ในเนื้อที่จัดนิทรรศการประมาณ 6,000 ตารางเมตร เขาจะทำให้ผู้เข้าชมศูนย์ได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ซ้บซ้อนได้ง่ายๆ ด้วยการให้ผู้เข้าชมหยิบจับสิ่งของ ทดลองกดปุ่ม คิดหาเหตุผล ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและจดจำความรู้ที่ได้รับใหม่ได้ไม่ลืมเลือน [2]
 • Professeur Patrick Blandin (ผู้อำนวยการ) พาชม Grande Grande Galerie de l’Evolution … เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 เป็นห้องใหญ่มาก
  การจัดพิพิธภัณฑ์ก่อนอื่นต้องนำเอาบทความที่เขียนเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการมาศึกษา ต้องกะเนื้อที่ให้ดี และพยายามใช้เทคนิคการจัดแสดงให้ได้ประโยชน์ในแง่การศึกษา … ให้ผู้ที่มาชมเริ่มดูจากใต้ทะเล …แสดงให้เห็นว่าสัตว์จำพวกนี้เป็นสัตว์บกที่ปรับตัวเข้ากับสภาพในทะเล

  หน้าที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ คือ การให้การศึกษา …. ในที่นี้จะเป็นเพียงให้ความรู้ และสร้างสำนึกให้แก่ผู้มาเยือนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จะต้องวางตนให้อยู่ได้ในโลกที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม
  ศิลปะการจัดแสดงจะต้องดึงดูดใจคนทุกวิถีทาง ถ้าผู้ชมมีความประทับใจ พึงพอใจ ก็จะโยงไปถึงข้อมูลความรู้ [3]

 • ก่อนไปดูนิทรรศการต่อไป เขาให้หนังสือและเลี้ยงของว่าง Ms. Francine Berkowitz, Director of the Smithsonian’s International Center และคนอื่นๆ มาอธิบายให้ฟังว่าการทำพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ไม่ใช่การสร้างโกดังเก็บของเก่า แต่ต้องมีแนวคิดมาก่อน แนวคิดนี้มักมีเรื่องสังคม เรื่องปรัชญา และวางของให้เล่าเรื่องที่เราอยากให้คนดูเข้าใจ

  ที่จริงแล้วการที่ได้ดูพิพิธภัณฑ์ที่จัดดีเช่นนี้ อาจทำให้ได้ความรู้หลากหลายและรวดเร็วเสียกว่าอ่านหนังสือเสียอีก เพราะได้เห็นของจริงที่นำมารวบรวมไว้ พิพิธภัณฑ์ที่ได้ดูทั้งหมดและได้กล่าวพรรณนามาข้างต้นขึ้นอยู่กับสถาบันใหญ่อันเป็นที่รู้จักกันดี คือ สถาบัน Smithsonian Institute ซึ่งมีแนวคิดที่จะรวมวิทยาการแขนงต่างๆ มาไว้เพื่อให้ประชาชนธรรมดาสามัญมาศึกษาหาความรู้ โดยไม่ต้องเป็นนักวิชาการในสาขานั้น [4]

รายการอ้างอิง

[1] เทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. โรมันสัญจร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2531.
[2] เทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. สิงคโปร์สัญจร. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2528.
[3] เทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. สวนสมุทร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2539.
[4] เทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. เยือนถิ่นอินเดียแดง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2537.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s