นิทรรศการหลวงพ่อทองคำ และศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช วัดไตรมิตรวิทยาราม

เคยไปกราบพระพุทธรูปทองคำ (พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร) และชมความงดงามแห่งพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหลายครั้งเมื่อยังประดิษฐานที่วิหารหลังเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้อัญเชิญเพื่อประดิษฐาน ณ พระมหามณฑป เมื่อ วันที่ 27 ตุลากคม พ.ศ.2551 ระหว่างนั้นได้เพียงแต่แวะไป ด้วยเวลาอันน้อยนิด และบางทีไปช่วงที่มีเทศกาล เวลาในการชื่มชมความงามหรือการนมัสการแทบจะทำไม่ได้เต็มที่ ครั้งนี้ นอกจากได้กราบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
แล้ว ยังได้ใช้เวลาไปกับการชมนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ และชมศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

พระพุทธรูปทองคำ (พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร)

พระพุทธรูปทองคำ (พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร)

หลังจากกราบพระพุทธรูปทองคำ (พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ชั้น 4 ของพระมหามณฑปแล้ว ได้ลงมาชมนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ ซึ่่งอยู่ชั้น 3 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร และการอัญเชิญมาประดิษฐานในพระมหามณฑป จากนิทรรศการนี้เอง ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ การหล่อองค์พระ ตามวิธีการของช่างโบราณ

 

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปมีขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 5 นิ้ว (313 เซนติเมตร) สูง 7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว (398 เซนติเมตร) หนักประมาณ 5.5 ตัน อิริยาบถปางมารวิชัย กล่าวคือ ประทับขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี  ลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่ ซึ่งถือว่างดงามที่สุดในศิลปะไทย ลักษณะเด่นของพระพุทธรูปหมวดนี้ คือ

  • วงพระพักตร์เป็นรูปไข่
  • ขมวดพระเกศาเป็นรูปก้นหอยเวียนขวา หรือทักษิณาวรรต
  • พระเกตุมาลา (รัศมี) เป็นรูปเปลวเพลิง
  • พระขนงโก่งงดงาม โค้งบรรจบกันที่ดั้งพระนาสิก
  • พระนาสิกโด่ง ปลายพระนาสิกค่อนข้างงุ้ม
  • พระโอษฐ์เรียวงาม ดูคล้ายแย้มพระสรวล
  • ครองจีวรห่มเฉียง พาดสังฆาฏิบนพระอังสาซ้าย ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายแฉกเป็นรูปเขี้ยวตะขาบ
  • ประทับบนฐานหน้ากระดาน

เนื้อทองคำที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็น “ทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา”  คำเรียกเนื้อทองดังกล่าว เรียกตามมาตรฐานของทองคำแบบไทยเดิม ทองคำที่มีบริสุทธิ์สูงสุด คือ ทองเนื้อเก้า หนัก 1 บาท มีค่าเท่ากับเงิน 9 บาท ส่วน “ขา” หมายถึง 1 สลึง ดังนั้น “ทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา” จึงหมายถึง ทองคำชนิดที่หนัก 1 บาท มีค่าเท่ากับเงิน 7 บาท 2 สลึง คำเรียกทองคำเนื้อต่างๆ นี้ไม่ได้แสดงถึงราคาเมื่อเทียบกับเงิน เป็นแต่เพียงแสดงค่าความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำเท่านั้น

ในส่วนของศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช นั้น อยู่ที่ชั้น 2 แสดงนิทรรศการความสัมพันธ์
ไทย-จีน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เดินไป อ่านข้อมูลไป อยู่ใต้ท้องเรือสำปั้นหัวแดงซะแล้ว หุ่นและสิ่งของที่นำมาจัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยทำให้นึกถึงเรื่องสมัยก่อนที่เคยได้ รับจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นผู้ที่อพยพมาจากเมืองจีนเหมือนกัน ท่านั่งยกเข่าขึ้นมาของคนจีน จนมาถึงยุคที่เป็นเยาวราชในปัจจุบัน ตื่นตากับนิทรรศการที่มีการนำสื่อมัลติมีเดียมาประกอบนิทรรศการ ดึงดูดความสนใจได้ดียิ่ง  ถ่ายภาพมาให้ดูเป็นบางส่วน เช่น ร้านขายทอง (ช่วงเทศกาลตรุษจีน คนนิยมไปซื้อทองเก็บไว้หลังจากได้รับเงินอั่งเปาแล้ว) ร้านขนมจันอับ (มักจะได้ทานตอนที่มีงานแต่งงาน)  ขอเชิญชวนค่ะ

ร้านขายทอง

ร้านขายทอง

ร้านขนมจันอับ

ร้านขนมจันอับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลค่ะ

วัดไตรมิตรวิทยาราม 
ประวัติพระมหามณฑป
นำชมพระมหามณฑปฯ : ชั้นที่ 2 ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช 
นำชมพระมหามณฑปฯ : ชั้นที่ 3 นิทรรศการหลวงพ่อทองคำ
นำชมพระมหามณฑปฯ : ชั้นที่ 4 พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s