เอนก นาวิกมูล รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 11

ได้อ่านแพรว ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงการประกาศรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตัดสิน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 11 ให้แก่ คุณเอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์และเจ้าของวลีติดปากที่ว่า “เก็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็เก่า” ขออนุญาตเขียนถึงท่านด้วยความศรัทธา และชื่นชมในผลงานของท่านมาตลอด

ภายในงานรับมอบรางวัลนั้น คุณเอนก ขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ทำไม …ไทยไม่ทำ” สรุปความได้ว่า (กิดานันท์ : 2557)

คุณเอนกได้ฝากให้ผู้บริหารบ้านเมือง สนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม โดยฝากไว้ 5 ประการ

  • ประการแรก คือ เรื่องเพลงพื้นบ้าน ที่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐบันทึกภาพเป็นวิดีโอ หรือภาพยนตร์การเล่นเพลงพื้นบ้านอย่างเป็นกิจลักษณะ สุดท้ายก็จะเหลือแต่เสียงและภาพนิ่ง
  • ประการที่สอง วัดวาอาราม ไม่มีการดูแลของเก่าให้ดีเท่าที่ควร มีการรื้อทำลายทิ้ง เจดีย์ วิหาร โบสถ์ ไปมากมาย
  • ประการที่สาม พิพิธภัณฑ์ ยังต้องการงบประมาณสนับสนุนเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้น
  • ประการที่สี่ การเก็บภาพเก่า มีภาพเก่าในหอจดหมายเหตุจำนวนมากที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ ภาพเหล่านี้ทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น
  • ประการสุดท้าย หอสมุด เป็นแหล่งเก็บหนังสือเก่า เอกสารเก่าที่มีค่า ซึ่งเป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงมาถึงประวัติศาสตร์ยุคนี้ แต่พอนานไปเราก็ฉีกทิ้งไม่เก็บบ้าง

รายการอ้างอิง

กิดานันท์. ความสำเร็จ จาก.. พลังศรัทธา เอนก นาวิกมูล รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 11. แพรว 35, 840 (25 สิงหาคม 2557) : 70-71

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s