วันพิพิธภัณฑ์ไทย (วันที่ 19 กันยายน)

ในปี พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 19 กันยายน เป็นวันพิพิธภัณฑ์ โดยนับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมิวเซียมหลวงขึ้นที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2417 จึงถือเป็นวันกำเนิดกิจการพิพิธภัณฑ์สถาน สำหรับประชาชนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

สำหรับวันที่ 19 กันยายน 2557 ซึ่งป็นปีที่ครบรอบ 140 ปีวันพิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมีพิธีเปิด ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ในวันงานจะมีกิจกรรม

  • การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกดภาพถ่ายหัวข้อ “ความประทับใจในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”
  • การเปิดนิทรรศการ เรื่อง “อลังการงานศิลป์ : ดุริยางค์แห่งราชสำนัก” ณ พระที่นั่งบูรพาภิมุข
  • การเปิดนิทรรศการ เรื่อง “รฤก จิรา จงกล” ณ พระที่นั่งศิวโมกพิมาน
  • กิจการเผยแพร่ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อบริการประชาชน
  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พิพิธภัณฑสถานในบริบท กระทรวงวัฒนธรรม” ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารดำรงราชานุภาพ

อ่านเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

อมรรัตน์ เทพกำปนาท. 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 จาก http://www.culture.go.th/cday/index.php?option=com_content&view=article&id=436:2011-01-16-09-05-46&catid=53:0901&Itemid=81

ตรงใจ หุตางกูร. ความหมายของพิพิธภัณฑ์และพัฒนาการของ “พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงสยาม” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 จาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php?id=1266

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 จาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/blog.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s