The Kansai-Kan of the National Diet Library Asian Resources Room

The Kansai-Kan of the National Diet Library Asian Resources Room จัดหาสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ สามารถสืบค้นผ่านระบบห้องสมุด NDL-OPAC

เว็บไซต์ของ The Kansai-Kan of the National Diet Library Asian Resources Room

เว็บไซต์ของ The Kansai-Kan of the National Diet Library Asian Resources Room

จากสถิติของ Collection ที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์นี้ มีหนังสือภาษาไทย จำนวน 4,208 เล่ม วารสาร 108 รายชื่อและหนังสือพิมพ์จำนวน 6 รายชื่อ ข้อความที่น่าสนใจ ก็คือเวลาปิดให้บริการน้ัน คือ วันอาทิตย์ วันชาติ พุธที่ 3 ของทุกเดือน (เพื่อจัดชั้นหนังสือใหม่หรือเติมหนังสือขึ้นชั้น) คิดต่อกันเองนะคะ

มีการจัดทำ Asian Resource Services เป็นแหล่งรวม link ได้แก่

 • AsiaLinks-link pages on Asia (รวม link ของเอเชียตามชื่อองค์กร ประเทศ ภูมิภาค และหัวข้อเรื่อง)
 • Directory of Institutions for Asian Studies in Japan (แต่ link นี้มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
 • Training Programs on Asia Resources (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
 • Bulletin of Asian Resources Room (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

คิดด้วยภาพ

การนำเสนอด้วยภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะถ่ายทอดความคิดของผู้นำเสนอออกไปถึงผู้รับฟัง ผู้อ่าน เห็นและเข้าใจความคิดที่ผู้พูดหรือผู้นำเสนอต้องการสื่อสารออกไป แต่การนำเสนอด้วยภาพ จะต้องถูกกรองด้วยการคิดด้วยภาพ การคิดและนำเสนอด้วยรูปภาพ ทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเข้าใจง่าย

หนังสือ เรื่อง คิดด้วยภาพ หรือ Think in Pictures ให้แนวคิดพื้นฐานในการคิดด้วยภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำว่า ควรจะใช้เครื่องหมายแต่ละชนิดแทนความสัมพันธ์แบบใด พร้อมนำเสนอและสื่อสารความคิดในการทำงานด้วยรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ

การคิดด้วยภาพ

การคิดด้วยภาพ

คิดด้วยภาพ หรือ ชื่อในภาษาญี่ปุ่น ว่า Zukai Suru Shikoho เขียนโดย นิชิมูระ คัตสึมิ แปลและเรียบเรียงโดย ประวัติ เพียรเจริญ  น่าหามาอ่านเพื่อจะได้แนวทางในการนำเสนอที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวคิดใหม่ของ Shiyali Ramamrita Ranganathan’s Five Laws of Library Science

หนังสือ Reordering Ranganathan: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities โดย Lynn Silipigni Connaway และ Ixchel Faniel ซึ่งเป็น OCLC Research Report นี้ได้เสนอแนะว่า กฎดังกล่าวควรได้รับการจัดเรียงลำดับใหม่ และมีการตีความใหม่ เพื่อสะท้อนทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดในปัจจุบัน รวมทั้งพฤติกรรมของคนที่แสดงออกเพื่อต้องเข้าไปใช้

แนวคิดเก่าและใหม่

แนวคิดเก่าและใหม่

ติดตามอ่านฉบับเต็ม

การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ครั้งที่ 6

จากการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ครั้งที่ 6 หรือ  6th APRC Membership Conference(2014) หรือ  OCLC 6th Asia Pacific Regional Council 2014 Membership Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  13-14 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Collaboration in the Asia Pacific Century” นั้น มีหลายประเด็นที่วิทยากรพูดถึง และคิดว่าน่าสนใจ ขอนำมาแลกเปลี่ยนดังนี้ค่ะ

 • Current Status and Future of Science and Technology Information Service in Korea : KISTI Service 3.0 (by Dr. Hee Yoon Choi, Director General, Information Service Center, KISTI)
  พุดถึงภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน KISTI (Korea Institute of Science and Technology Information) ที่ต้องพัฒนาคุณค่าเพื่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (ที่เป็นทั้งผู้บริหารที่ต้องวางแผน นักวิจัย ฯลฯ) ของแต่ละหน่วยงาน โดยชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นแนวโน้มต่างๆ   พูดโดยสรุปก็คือ Contents + Service = Customers เสริมคุณค่าทางด้านเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
 • How to collect and distribute thesis and dissertations by using dCollection system (by Yung Heun (Edmund) Pae Principal Researcher, Higher Education Information Academic Research Information Division KERIS (Korea Education & Research Information Service)
  หัวข้อนี้ น่าสนใจตรงประเด็นของการส่งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นั้น มีกระบวนทำเป็น Creative Commons และให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเปิดเผยหรือไม่
 • Understanding the collective collection (by Lorcan Dempsey, OCLC Vice President, Office of Research and Chief Strategist)
  พูดถึงเรื่อง Collective collection และได้กล่าวถึงหนังสือ เรื่อง Understanding the Collective Collection: Towards a System-wide Perspective on Library Print Collections
 • Collaborative management of institutional assets: The University of Hong Kong’s CRIS (by David Palmer, Associate Librarian for Digital Strategies, The University of Hong Kong)
  เป็นสถาบันที่เห็นพัฒนาการของการทำเป็น IR อย่างต่อเนื่องและดีมากๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ที่เริ่มทำ IR (ด้วย DSpace) จนปัจจุบันพัฒนาการเป็น Current Research Information System (CRIS) เน้นความเชื่อมโยงของข้อมูลนักวิจัย องค์กร ผลงานทางวิชาการ วิจัย ใช้ Bibliometrics เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในระดับนักวิจัย บทความในวารสาร และวารสารแต่ละชื่อ พัฒนาโดย CINECA (ประเทศอิตาลี)
  ติดตามตัวอย่างจากประวัติของวิทยากรดูได้ค่ะ http://hub.hku.hk/handle/10722/205675

สำหรับการประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ที่ผ่านมา มีดังนี้

 • 1st APRC Membership Conference (2009) ที่ปักกิ่ง, จีน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2552มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 101 คน
 • 2nd APRC Membership Conference (2010) จัดขึ้นที่ Waseda University, โตเกียว, ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 115 คน
 • 3rd APRC Membership Conference (2011) จัดขึ้นที่ National Taiwan University, ไทเป, ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 180 คน
 • 4th APRC Membership Conference (2012) จัดขึ้นที่ National Library of Malaysia, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 291 คน
 • 5th APRC Membership Conference (2013) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 340 คน
 • 7th APRC Membership Conference (2015) กำหนดจะจัดให้มีขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

แดนอรัญ แสงทอง คว้ารางวัลซีไรต์ปี 2557 จาก อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

20141010-Dan

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) หรือรางวัลซีไรต์ ประจำปีนี้ ได้แก่ รวมเรื่องสั้น “อสรพิษ” ของแดนอรัญ แสงทอง

แดนอรัญ แสงทอง หรือชื่อจริง เสน่ห์ สังข์สุข นักเขียนชาวเพชรบุรี ผลงานนวนิยายเรื่องแรกของเขาคือ เงาสีขาว ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ The 20 Best Novels of Thailand ของ Marcel Barang ให้เป็น 1 ใน 20 นวนิยายที่ดีที่สุดของไทย และยังได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส, สเปนและอังกฤษ อีกทั้งเรื่องสั้น อสรพิษ และ เจ้าการะเกด ต่างก็ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ในลำดับชั้น Chevalier du Arts et Lettre ให้แก่เขาในปี พ.ศ. 2551

ผลรางวัลซีไรต์ปีก่อน
รายการอ้างอิง:

The S.E.A. Write Award. Past Awardess. Retrieved 20141010 from http://seawrite.com/?page_id=23

แดนอรัญ แสงทอง คว้ารางวัลซีไรต์ 2557 จากรวมเรื่องสั้น อสรพิษ. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 จาก http://hilight.kapook.com/view/109438

แดนอรัญ แสงทอง. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2557 จาก http://daen-aran-saengthong.blogspot.com/

มรดกภาพยนตร์ของชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ จำนวน 25 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ประกอบด้วย

 1. ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์พระพุทธเจ้าหลวงฯ หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯประพาสกรุงสต็อกโฮล์ม (ปี 2440)
 2. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เสด็จฯอินโดจีนพ.ศ. 2473 (ปี 2473)
 3. ภาพยนตร์บันทึกเมืองสยาม (Siamese Society)
 4. บันทึกภาพแนะนำส่วนงานต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียง วังพญาไท (SoundPatch Work)  (ปี 2473)
 5. ปัตตานีในอดีต (ปี 2474)
 6. ข้าวกำมือเดียว (ปี 2483)
 7. พรายตะเคียน (ปี 2483)
 8. งานวันชาตะนายพลตรีหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีทำเนียบวังสวนกุหลาบ (ปี 2484)
 9. พี่ชาย (ปี 2494)
 10. จำเริญ – จิมมี่ (ปี 2497)
 11. สันติ – วีณา  (ปี 2497)
 12. ชั่วฟ้าดินสลาย (ปี 2498)
 13. เศรษฐีอนาถา (ปี 2499)
 14. รักริษยา (ปี 2500)
 15. หาบข้าวนวดข้าวสีข้าวแต่งงานภาคใต้ (ปี 2511-2512)
 16. ตลาดพรหมจารีย์ (ปี 2516)
 17. สำเพ็ง (ปี 2525)
 18. คนทรงเจ้า (ปี 2532)
 19. คนเลี้ยงช้าง (ปี 2533)
 20. กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (ปี 2534)
 21. กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ (ปี 2537)
 22. นางนาก (ปี 2542)
 23. ดอกฟ้าในมือมาร (ปี 2543)
 24. มนต์รักทรานซิสเตอร์ (ปี2544)
 25. แฟนฉัน (ปี 2546)

Continue reading

เท้าความ กับ ท้าวความ

เขียนบทความเสร็จไปหมาดๆ พอมาตรวจสอบความถูกต้องอีกที ทำให้เห็นคำที่เขียนผิด เพราะเกิดมีเส้นสีแดง (เขียนในโปรแกรมเวิร์ด)  ที่คำว่า “ท้าวความ”  ขึ้นมา เลยสงสัยว่า มีการเขียนผิดแน่ๆ ตอนที่เชียนก็เอะใจอยู่เหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบกับพจนานุกรม ด้วยเห็นว่าเป็นฉบับร่าง และได้มาอ่านทบทวนอีกครั้ง ค้นหาแหล่งอ้างอิง พบว่า จะต้องเขียนด้วย “เท้าความ” จึงจะถูกค่ะ

ขอนำบางส่วนจากคำอธิบายของ  ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม มาดังนี้ค่ะ

คำว่า “เท้า” จึงมิได้ใช้เป็นคำนามอย่างเดียวเท่านั้น หากใช้เป็นกริยา หมายความว่า “ยัน” หรือ “อ้างถึง” ได้ด้วย คำว่า “เท้าความ”ก็หมายถึง “อ้างถึงเนื้อความที่เคยพูดหรือเขียนมาแล้ว” คำนี้ต้องเขียนเป็น “เท้า” นะครับ ไม่ว่าจะเป็น “เท้าความ” “เท้าแขน” หรือ “เท้าเอว” เป็นต้นก็ตาม

ทั้งนี้ สามารถอ่านคำอธิบายทั้งหมดได้ที่ http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1271

รายการอ้างอิง

จำนงค์ ทองประเสริฐ. เท้าความ. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1271

คืนความสุขให้ทุกครัวเรือนด้วยโปรแกรม Filmvirus :Happy People

ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติแสนสุขพิเศษ เฉพาะเดือนตุลาคมนี้ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกิจกรรมเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-3531

20141003-Poster-Happy-People1
โปรแกรมหนัง

คุยกับหนัง โดย อ.ทรงยศ แววหงษ์

เชิญชวนชมหนังฟรี และคุยกันเรื่องหนัง กับ อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์  ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ้นทร์ โทร. 02-6133531

โปรแกรมหนังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557โปรแกรมหนังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557