แนวคิดใหม่ของ Shiyali Ramamrita Ranganathan’s Five Laws of Library Science

หนังสือ Reordering Ranganathan: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities โดย Lynn Silipigni Connaway และ Ixchel Faniel ซึ่งเป็น OCLC Research Report นี้ได้เสนอแนะว่า กฎดังกล่าวควรได้รับการจัดเรียงลำดับใหม่ และมีการตีความใหม่ เพื่อสะท้อนทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดในปัจจุบัน รวมทั้งพฤติกรรมของคนที่แสดงออกเพื่อต้องเข้าไปใช้

แนวคิดเก่าและใหม่

แนวคิดเก่าและใหม่

ติดตามอ่านฉบับเต็ม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s