Plagiarism และข้อระวังในการเขียน

คุณ Benjamin Ivry ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนบทความ เรื่อง  Plagiarism and how  to avoid it  เริ่มตั้งแต่ความหมาย ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  ตัวอย่างการเขียนอย่างไรที่เรียกว่าเป็น Plagiarism  และข้อควรหลีกเลี่ยง หรือข้อควรระวัง ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=996

มาทำความรู้จักกับ Altmetrics (ตอนที่ 2)

ในบทความตอนที่ 1 ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า บรรณารักษ์ต้องเป็นผู้สนับสนุนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การแจ้งงานวิจัยล่าสุด การสนับสนุนการทดลองด้วยการวัดแบบ altmetrics และการให้ความรู้เกี่ยวกับ altmetrics

ดังนั้น บรรณารักษ์จึงต้อง:

 1. การศึกษาวรรณกรรม บรรณารักษ์ควรทำความรู้จักกับ altmetrics ด้วย วรรณกรรมต่างๆ  เช่น- SPARC report เช่น Article-level metrics primer ซึ่งเป็น การวัดในระดับบทความ (article-level metrics)
  – Altmetrics: Rethinking the Way We Measure
  – Introduction Altmetrics: What, Why and Where?
  – สื่อนำเสนอ เรื่อง How libraries can empower scholars (and scholarly communication) through altemetrics โดย Heather Piwowar
  – สื่อนำเสนอ เรื่อง Altmetrics are here: are you ready to help your faculty? โดย Stacy Konkiel
  17 More Essential Altmetrics Resources (the Library Version)
  –  Altmetrics in the wild: Using social media to explore scholarly impact
  Can Tweets Predict Citations? Metrics of Social Impact Based on Twitter and Correlation with Traditional Metrics of Scientific Impact
  Prevalence and use of Twitter among scholars
  Clickstream Data Yields High-Resolution Maps of Science
  Altmetrics Collection (PLOS Collections)
  – เข้าไป join กับ Altmetrics Mendeley group

  ฯลฯ

  รายการอ้างอิง:

  Lapinski, Scott, Piwowar, Heather and Priem, Jason. How librarians can help prepare faculty for the next generation of research impact metrics. College & Research Libraries News vol. 74 no. 6 292-300. Retrieved 14112014 fromhttp://crln.acrl.org/content/74/6/292.long

ระลึกถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน ด้วยความตกใจ เพราะยังได้ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม ไม่เห็นอาจารย์มีอาการของความเจ็บป่วยแต่อย่างใด วันนั้น มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่อนข้างนานกว่าทุกครั้ง เพราะส่วนใหญ่ กรรมการแต่ละท่าน บางทีก็มาเข้าประชุมแบบไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไรนัก เข้าห้องประชุมต่างคนต่างทำความเคารพกัน แล้วก็ทำหน้าที่ในการประชุมกันต่อ เห็นการทำหน้าที่เป็นกรรมการของอาจารย์แล้วคิดในใจว่า ขอเอาอาจารย์เป็นตัวอย่าง เพราะอาจารย์ศึกษาข้อมูลหรือเรียกว่า ทำการบ้านจากรายงานการประชุมที่ส่งไป เสนอความคิดเห็น ชี้แนะ ทุกครั้งในการประชุม อาจารย์จะมีคำแนะนำ และความคิดเห็นดีๆ เสมอ และมักจะเป็นมุมที่ เด็กอย่างเราคิดไม่ถึง และนำสิ่งที่อาจารย์เสนอมาคิดต่อภายหลังอยู่เสมอ นอกจากการติดตามอ่านผลงานของอาจารย์ในประชาคมวิจัย ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์เป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากร่วมเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยกันแล้ว ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกับอาจารย์ในคณะทำงานฐานข้อมูลวิจัยที่กำลังดำเนินการ หรือ On Going จากการทำงานฐานข้อมูลวิจัยชุดใหญ่ที่เรียกง่ายๆ ว่า TNRR อาจารย์ได้รับมอบหมายเป็นประธานในคณะกรรมการชุดดังกล่าว (เนื่องจาก สกว. เป็นเจ้าภาพคณะทำงานชุดนี้)  พวกเราซึ่งเป็นกรรมการ ไม่เป็นระเบียบต่างก็เสนอความคิดเห็น กันระงมไปหมด อาจารย์เห็นว่าถ้าปล่อยให้ต่างคนต่างพูด จะทำให้การประชุมไม่ประสบความสำเร็จเป็นแน่ เพราะฟังกันไม่รู้เรื่อง อาจารย์ได้ให้พวกเรา ยกมือก่อนจะพูด เพื่อจะได้ฟังกันได้อย่างชัดเจน ทุกคนเคารพกติกา อาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นครู สอนเด็ก เตือนเด็ก ให้เป็นระเบียบ และมีโอกาสร่วมประชุมกับอาจารย์ในอีกหลายคณะที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลวิจัยไทย อาจารย์เล่าประวัติของการทำฐานข้อมูลวิจัยไทย ตั้งแต่ version ที่ 1 ผ่าน และเปลี่ยนมาหลายมือ หลาย version จนปัจจุบันน่าจะเป็น version ที่ 4 อาจารย์เล่าโดยละเอียดว่า ชุดนั้น ใครทำอะไร ทำให้คนที่เริ่มเข้ามาทำงานเรื่องนี้ รู้ประวัติและที่มาของฐานข้อมูลวิจัยนี้มากขึ้นก็เพราะอาจารย์กรุณาเล่าให้ในที่ประชุมฟัง

อ่านหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ของอาจารย์ ยิ่งทำให้ระลึกได้ว่า เคยได้ยินชื่ออาจารย์มาตั้งแต่ตอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะจำได้ว่า ตอนนั้นติดต่อกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และมีเครื่องชื่อ sritrang และเริ่มคลับคล้ายคลับคลาว่า อาจารย์ที่อยู่ทาง มอ.นั้น คือ อาจารย์วุฒิพงศ์

แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์ แต่ขอเขียนด้วยความระลึกถึงและด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

มาทำความรู้จักกับ Altmetrics (ตอนที่ 1)

เนื่องจากไม่มีใครที่จะอ่านได้หมดทุกสิ่งอย่าง จึงทำให้เรายอมรับหรือมีความเชื่อมั่นกับการกรองผลงานทางวิชาการ ด้วยค่าการวัดคุณภาพ เช่น Impact factor, h-index, ค่า Citation ฯลฯ แต่ด้วยการเติบโตของเครื่องมือใหม่ๆ ทางออนไลน์ ทำให้มีตัวกรองใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการกรองหรือการวัดผลงานทางวิชาการ วิจัย ที่เป็นทางเลือก (Alternative metrics) หรือ Altmetrics เพราะ Altmetrics เป็นการวัดจำนวนที่ได้รับจากผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ เช่น จำนวนการดูบทความ, จำนวนดาวน์โหลด, การ Tweet, การ post ขึ้น blog, การกด Likes, การกด Shares, การ Discussed, การ Cited เป็นต้น Altmetrics น่าจะเป็นตัววัดความนิยมของผลงานทางวิชาการ วิจัย ที่เสริมกับการวัดผลงานทางวิชาการ วิจัยแบบเดิม

Altmetrics เป็นการวัดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงข้อมูลปราฎในวันเดียวหรือสัปดาห์ แทนที่จะเป็นปีกว่าจะมีการอ้างอิงถึงผลงาน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และสำนักพิมพ์ จึงเริ่มที่จะคุยกันถึงการใช้ประโยชน์ altmetrics และใช้อย่างไรกับการประเมินการมีส่วนร่วมทางวิชาการของนักวิจัย ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกหรือช่วยสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิจัย (นักศึกษา และคณาจารย์) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย

บรรณารักษ์เป็นผู้ที่ต้องสนับสนุนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การแจ้งงานวิจัยล่าสุด การสนับสนุนการทดลองด้วยการวัดแบบ altmetrics และการให้ความรู้เกี่ยวกับ altmetrics

รายการอ้างอิง:

Lapinski, Scott, Piwowar, Heather and Priem, Jason. How librarians can help prepare faculty for the next generation of research impact metrics. College & Research Libraries News vol. 74 no. 6 292-300. Retrieved 14112014 from http://crln.acrl.org/content/74/6/292.long

Priem J., Taraborelli D., Groth P., Neylon C., “Alt-metrics: A manifesto,”  Retrieved 14112014 from http://altmetrics.org/manifesto/

วันธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน (ACADEMIC EXPO FOR THE PEOPLE)

ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน  ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทุกด้าน มุ่งตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ชุมชน และสังคม มีการจัดแสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดการนำความรู้ไปบริการสังคม (Service Learning) พร้อมกับได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ความโดนเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านบริการสังคม ด้านนวัตกรรมและด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม

ในงานนี้้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมนำเสนอ Library Application แอพเพื่อการใช้ห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือของสำนักหอสมุด นอกจากนี้ยังจัดนำชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตลอดทั้ง 2 วัน

สำนักหอสมุด มธ.เปิดตัว TULIB App

TULIB App  เป็น App ชุดโปรแกรมห้องสมุดที่ใช้สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลการยืม ยืมต่อ จองหนังสือ รวมทั้ง มี Virtual Library Tour และ Learning  ลองติดตั้งมาลองใช้ดูนะคะ แล้วจะเห็นว่าการใช้บริการห้องสมุดเป็นเรื่องง่ายๆ ค่ะ

TULIB App

TULIB App

รายละเอียดของ TULIB APP