ส.ค.ส.พระราชทาน ประจำปี 2558 ให้คนไทยคิดให้รอบคอบ เที่ยงตรง และยั่งยืน

 

 

 

20141231-HMK-New-Year-Card

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2558 เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ฉบันการ์ตูน ในเหตุการณ์ขณะเรือที่กำลังแล่นไปสุวรรณภูมิล่ม พระมหาชนกต้องอดทนว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรนานถึง 7 วัน 7 คืน และนางมณีเมขลาได้มาอำนวยพรให้

กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า ขอให้ทุกคนมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์

ด้านล่างของภาพข้อความภาพขวามีข้อความภาษาไทยขอจงมีความสุขความเจริญ และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาว ว่า HAPPY NEW YEAR และชื่อพระราชนิพนธ์พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA

ด้านซ้ายบนของ ส.ค.ส.มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและผอบทองประดับ มีตัวอักษรสีเหลือง พร้อมข้อความว่า ส.ค.ส.2558 และตัวอักษรสีขาวข้อความว่า สวัสดีปีใหม่

ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีเขียวเข้ม มุมล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค.2557 มุมด้านขวาข้อความมหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิรา 2557 กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านบนด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 2 แถว ส่วนด้านล่างเรียงกัน 3 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุจ ความเจริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารภปรารถนา.

ในปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยวตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้คิดให้ดี ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้น บังเกิดผลเป็นความสุจความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้้งแก่ตนเองและประเทศชาติ.

ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขสวัสดี พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

Library Futures: From Knowledge Keepers to Creators

บทความน่าสนใจค่ะ เรื่อง Library Futures: From Knowledge Keepers to Creators โดย Sohail Inayatullah

เนื่องจากการทะลักทะลายของสารสนเทศได้นำไปสู่ห้องสมุดไซเบอร์ (Cybrary) หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Sohail Inayatullah ได้พูดถึงอนาคตของห้องสมุด บทบาทของห้องสมุดจากเดิมที่เป็น Knowledge keeper หรือ Keeper of the collection ผันมาเป็น Creators

จาก:
Inayatullah, Sohail. 2014.  “Library Futures: From Knowledge Keepers to Creators”  The Futurist, November/December 2014. 24-28.

เปิดบ้าน “กูเกิล” ในไทย “ความสุข” เบื้องหลังนวัตกรรม

สำนักงานกูเกิลในไทย อยู่บนพื้นที่ 1,100 ตร.ม. ของชั้นที่ 14 ตึกปาร์คเวนเจอร์ เป็นอย่างไรไปดูกันที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1419596496&grpid=03&catid=03

วิธีสอบ TOEIC ให้เกิน 800 โดยไม่ต้องเข้าคอร์สให้เสียตัง

น่าสนใจดี เป็นอีกหลายวิธีที่ต้องลองค่ะ  ติดตามอ่านได้ที่  วิธีสอบ TOEIC ให้เกิน 800 โดยไม่ต้องเข้าคอร์สให้เสียตัง

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

จากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิสำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 1 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ นั้น

วลีที่พูดกันบ่อยมาก ก็คือ Three-step test ของสนธิสัญญากรุงเบิร์น (ถ้าไม่ขัดต่อ 3 ขั้นนี้ หมายความถึง ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์) ใช้กับสิทธิผูกขาดเฉพาะตัวเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยมาตรา 9 (2) ต่อมาได้ขยายไปสู่ข้อตกลงทริปส์ (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs Agreement) มาตรา 13, WIPO Copyright Treaty (WCT) มาตรา 10 และ WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) มาตรา 16 เป็นต้น Three-step test (ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์) หมายรวมถึง

 • กรณีเฉพาะ (certain special cases)
 • ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ (do not conflict with a normal exploitation of a work)
 • ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร (do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author)

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ WIPO ปี 2012 เห็นชอบให้มีการหารือเพื่อจัดทำ “International legal instrument (s)” (model law, joint recommendation, treaty และ/หรือรูปแบบอื่น) โดยให้มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ประมาณช่วงการประชุม SCCR ครั้งที่ 28 (ปี 2014) โดยมีประเด็นหารือข้อยกเว้นสำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ คือ

 • การสงวนรักษา (Preservation)
 • สิทธิในการทำซ้ำและเก็บรักษาสำเนา (Right of reproduction and safeguarding copies)
 • การจดแจ้ง (Legal deposit)
 • การให้ยืม (Library lending)
 • การนำเข้าซ้อน (Parallel importations)
 • การใช้ข้ามพรมแดน (Cross-border uses)
 • ลิขสิทธิ์กำพร้า งานที่ถูกเก็บคืน และงานที่ไม่วางตลาดแล้ว (Orphan works, retracted and withdrawn works, and works out of commerce)
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ (Limitations on liability of libraries and archives)
 • การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี (Technological measures of protection)
 • สัญญา (Contract)
 • สิทธิในการแปล (Right to translate works)

โดยมีเอกสารในหารือ ได้แก่

 

 

การนำเสนออย่างทรงพลัง

ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม เรื่อง การนำเสนออย่างทรงพลัง จาก อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล อาจารย์ได้ส่งเอกสารประกอบการบรรยายมาให้ก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน ได้ขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ แต่ขอใช้วิธีการสรุปจากเอกสารดีกว่าค่ะ เอกสารประกอบการบรรยายจริง ติดตามได้ที่
จากเอกสารประกอบการอบรมของอาจารย์ธงชัย นำเสนอข้อมูล 4 ประการ ได้แก่

1. พาวเวอร์พอยต์มรณะ เพราะพาวเวอร์พอยต์เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนองานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก แต่พาวเวอร์พอยต์มรณะก็เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกัน ตัวอย่างของพาวเวอร์พอยต์มรณะ ได้แก่

 • ทุกสไลด์เต็มไปด้วยข้อความทั้งหน้า และผู้พูดนั่งอ่านข้อความทั้งหมดในสไลด์ให้ฟัง ราวกับว่าผู้ฟังอ่านหนังสือไม่เป็น การนำเสนอที่ดีควรสรุปและใส่ประเด็นสำคัญในสไลด์เท่านั้น ผู้พูดต้องสามารถพูดเนื้อหาออกมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคำหรือท่องสไลด์
  ตัวอักษรเล็กมากจนผู้นั่งแถวหลังมองไม่เห็น หรือใช้สีตัวอักษรที่กลมกลืนกับสีของพื้นหลัง ทำให้อ่านยากมาก ควรปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น สีของตัวอักษรกับพื้นหลังควรเป็นสีที่ตรงข้ามกัน เช่น พื้นหลังสีอ่อน ตัวอักษรสีเข้ม หรือพื้นหลังสีเข้ม ตัวอักษรสีอ่อน
 • ผู้บรรยายนั่งคุยกับคอมพิวเตอร์สองต่อสอง ไม่เคยมองมาที่ผู้ฟังเลย หรือนั่งประจำที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งงาน ไม่เดินหาผู้ฟังเลย ถ้าต้องคอยเลื่อนสไลด์ ควรมีรีโมทควบคุมสไลด์ สามารถเดินไปหาผู้ฟังได้
 • สไลด์ที่เต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษทุกรูปแบบทั้งแสง สี เสียง ควรใช้เทคนิคพิเศษ พอสมควร อย่าให้เทคนิคพิเศษเหล่านี้บดบังเนื้อหาของการนำเสนอ จนทำให้ผู้ฟังจำเนื้อหาอะไรไม่ได้เลย
 • เนื้อหาในสไลด์ไม่ได้ปรับให้เข้ากับกลุ่มผู้ฟัง ผู้พูดควรทำการบ้านก่อนว่าจะบรรยายให้ใครฟัง และปรับเนื้อหาสไลด์ให้เหมาะกับพื้นความรู้ของผู้ฟัง

2. พาวเวอร์พอยต์สุนทรียะ เทคนิคและเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น ด้วย 4ส ได้แก่ สื่อ สิ่งของ ส่วนร่วม และ สุข หรือ 4P คือ picture, prop, participation และ passion

 • สื่อ (Picture) ควรหาสื่อประกอบการนำเสนอ เช่น ภาพ ดนตรีประกอบ หรือวิดีโอคลิปมาเสริมการนำเสนอได้
 • สิ่งของ (Prop) สามารถนำสิ่งของหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาแสดงให้ผู้ชมดู จะน่าสนใจมากกว่าเปิดภาพ หรือเป็นการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์จริงให้เห็น
 • ส่วนร่วม (Participation) การนำเสนอสามารถให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับการนำเสนอได้ เช่น การตั้งคำถาม การเล่นเกม การรวมกลุ่มระดมสมอง เป็นต้น ยิ่งถ้าการนำเสนอใช้เวลานาน ควรหากิจกรรมต่างๆ มาแทรกไว้เป็นครั้งคราว ผู้นำเสนอควรเดินไปหาผู้ฟังเป็นครั้งคราวเพื่อสร้างความเป็นกันเอง
 • สุข (Passion) ผู้พูดต้องมีใจและมีความสุขกับการบรรยาย พูดออกมาจากใจของตนเอง อินกับเนื้อเรื่องที่พูด ผู้ฟังจะสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นและเกิดอารมณ์คล้อยตามผู้นำเสนอได้

3. ความเชื่อเรื่องการนำเสนอ ยังมีความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอหลายเรื่อง เช่น ควรปิดไฟในห้องระหว่างที่่นำเสนอเพื่อให้เห็นสไลด์ได้อย่างชัดเจน การแจกสไลด์พิมพ์บนกระดาษแก่ผู้ฟังก่อนการนำเสนอ การไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างการนำเสนอ และ การนำเสนอเก่งเกิดจากพรสวรรค์ เป็นต้น

4. การนำเสนออย่างอุลตร้าแมน อุลตร้าแมนอยู่บนโลกมนุษย์ได้ไม่กี่นานที จึงต้องรีบปราบสัตว์ประหลดให้เสร็จก่อนที่พลังงานของตัวเองจะหมดไป การนำเสนอจึงต้องสั้นและกระชับ

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล.  2557. การนำเสนออย่างทรงพลัง. (เอกสารประกอบการบรรยาย)

ALTMETRIC 100 อันดับแรกของผลงานทางวิชาการ ของปี 2014

Altmetric LLP เปิดเผย 100 บทความวิชาการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2014 ที่มีการแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจาก 10 อันดับแรกที่ได้รับการ share มากที่สุดเป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่

 1. Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks
 2. Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments
 3. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota
 4. Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency
 5. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field
 6. Christmas 2013: Research: The survival time of chocolates on hospital wards: covert observational study
 7. Epidemiological modeling of online social network dynamics
 8. Searching the Internet for evidence of time travelers
 9. Conscious Brain-to-Brain Communication in Humans Using Non-Invasive Technologies
 10. Were James Bond’s drinks shaken because of alcohol-induced tremor?รายชื่อทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่  Altmetric.com 20141212-100-Altemetrics โดยในภาพรวมพบว่า
  • งานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึงร้อยละ 40 บทความยอดฮิต ได้แก่ the effect of artificial sweeteners on glucose intolerance to the origins of the Ebola virus
  • สาขาชีววิทยา เป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาสเต็มเซลล์ของมนุษย์ และอื่นๆ ที่เน้นในเรื่องจีโนมจากบรรพบุรุษ ของมนุษย์และสัตว์
  • สาขาฟิสิกส์ เป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 9 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับหลุมดำที่มีชื่อเสียง ของ Stephen Hawking

  รายการอ้างอิง: Altmetric ‘Top 100’ Highlights Topical Academic Research from 2014. Retrieved December, 12 2014 fromhttp://www.altmetric.com/pressreleases/top-100-2014.php#

ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม

จากเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วันดินโลก (World Soil Day) โดยสรุป ได้ดังนี้

 • 2545 – การประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 ที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2545 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ทำให้สมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Science: IUSS) ทั่วโลก ประจักษ์ถึงพระวิสัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 2553- ที่ประชุม World Congress of Soil Science (WCSS) ครั้งที่ 19 ออสเตรเลีย มีมติเห็นสมควรขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life membership
 • 2555- วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ทคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมคณะผู้บริหาร IUSS เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก และได้กราบบังคมทูลของพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
 • 2556- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม และได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แล้วเสนอให้ทางสหประชาชาติ (United Nations-UN) เห็นชอบโดยลำดับ
 • 2558- สหประชาชาติ ได้เห็นชอบแล้ว และยังได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล

การประชุม World Congress of Soil Science (WCSS) จัดทั้งหมดรวม 20 ครั้ง ได้แก่

 • ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 1927 ที่ Washington USA
 • ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 1930 ที่ Leningrad USSR
 • ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 1935 ที่ Oxfors UK
 • ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ. 1950 ที่ Amsterdam Netherlands
 • ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 1954 ที่ Leopoldville DR Congo
 • ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 1956 ที่ Paris Franc
 • ครั้งที่ 7 ปี ค.ศ. 1960 ที่ Madison USA
 • ครั้งที่ 8 ปี ค.ศ. 1964 ที่ Bucharest Romania
 • ครั้งที่ 9 ปี ค.ศ. 1968 ที่ Adelaide Australia
 • ครั้งที่ 10 ปี ค.ศ. 1974 Moscow USSR
 • ครั้งที่ 11 ปี ค.ศ. 1978 ที่ Alberta Canada
 • ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ. 1982 ที่ New Delhi India
 • ครั้งที่ 13 ปี ค.ศ. 1986 ที่ Hamburg Germany
 • ครั้งที่ 14 ปี ค.ศ. 1990 ที่ Kyoto Japan
 • ครั้งที่ 15 ปี ค.ศ. 1994 ที่ Acapulco Mexico
 • ครั้งที่ 16 ปี ค.ศ. 1998 ที่ Montpellier France
 • ครั้งที่ 17 ปี ค.ศ. 2002 Bangkok Thailand
 • ครั้งที่ 18 ปี ค.ศ. 2006 Philadelphia USA
 • ครั้งที่ 19 ปี ค.ศ. 2010 Brisbane Australia
 • ครั้งที่ 20 ปี ค.ศ. 2014 Seoul South Korea

สามารถติดตามเอกสารการประชุมได้ที่ http://www.iuss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12

รายการอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. สหประชาชาติรับรองวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2557 จาก http://www.ldd.go.th/world_soil_day/index.html

กรมพัฒนาที่ดิน. วันดินโลก World Soil Day. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2557 จาก http://www.ldd.go.th/WEB_World-Soil/Detail_1.html

International Union of Soil Sciences. World Congress of Soil Science (WCSS) Retrieve December 06, 2014 from  http://www.iuss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=12

GOOGLE บริจาค $1 ล้าน ให้เข้าถึงออนไลน์ได้

ข่าวจากบทความ เรื่อง “Google donates $1 million to help NY libraries get people online” เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก ข่าวห้องสมุดประชาชนแห่งนครชิคาโก และห้องสมุดประชาชนแห่งนครนิวยอร์ค ให้ยืม WiFi hotspots เพื่อให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต Google ได้บริจาค 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อการนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.engadget.com/2014/12/03/google-ny-library-donation/

ห้องสมุดให้ยืม WIFI HOTSPOTS

ได้อ่านข่าวห้องสมุดประชาชนแห่งนครชิคาโกและห้องสมุดประชาชนแห่งนครนิวยอร์คเริ่มโครงการให้ยืม WiFi hotspots แก่ครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือเข้าถึงได้ยาก เพื่อเปิดโอกาสให้ติดตามการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตได้ ลองติดตามรายละเอียดดูนะคะ
http://www.engadget.com/2014/06/25/libraries-lending-out-wifi-hotspots/ บ้านเมืองเค้าสนับสนุนการศึกษากันน่าดู