สัดส่วนประชากรของไทยกับเพื่อนบ้าน ปีที่แล้ว ปีหน้า และอีก 21 ปีข้างหน้า

อ่านบทความ เรื่อง Aging Economies ?!? – สัดส่วนประชากรประเทศไทยและเพื่อนบ้าน 19 ปีที่แล้ว ปีหน้า และอนาคตอีก 21 ปี (1995 2015 และ 2035) จากเว็บไซต์ Thailand Investment Forum เปรียบเทียบประชากรของไทยกับเพื่อนบ้าน เมื่อ 19 ปีที่แล้ว ปีหน้า และในอีก 21 ปีข้างหน้า แล้วตกใจ ประเทศไทยจะมีประชากรพอในการสร้างชาติหรือ เพราะในบทความดังกล่าว วิเคราะห์ว่า สัดส่วนประชากรอาวุโสมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมก้บประชากรวัยเด็กจะมีสัดส่วนลดลง ซึ่งเป็นผลให้จำนวนประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก การเกิด – การตาย มีค่าติดลบ

ปี 1995

ปี 1995

ปี 2015

ปี 2015

ปี 2035

ปี 2035

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่  http://thailandinvestmentforum.com/2014/12/03/population/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s