ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำน้กหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กทม. หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่

  • บทบาทของห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (โดย ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
  • การอภิปราย เรื่อง ห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้
  • การใช้สารสนเทศของผู้เรียนในยุค Gen Z / Gen ME : มุมมองจากงานวิจัย
  • การอภิปรายเรื่อง Databarian พันธกิจอนาคตของบรรณารักษ์ในศตวรรษใหม่
  • ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย
  • แบไต๋ไฮเทค … กับบริการห้องสมุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s