ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุณาส่งบทความมาลงเพื่อแบ่งปันข้อคิด  เรื่องแรกที่อาจารย์ส่งมา คือ ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น ไม่แน่ใจว่า สมัยนี้จะรู้จักนวนิยายจีน เรื่อง ฤทธิ์มีดสั้น หรือเปล่า แต่เป็นนวนิยายจีนที่ดังมาก  อาจารย์ธงชัย ได้สะท้อนข้อคิดจากตัวละครเรื่องนี้ในมุมมองของการทำงาน ออกมาได้ 3 ประเด็น คือ อาวุธภายนอกไม่สำคัญเท่าผู้ใช้อาวุธ   สร้างแบนด์ประจำตัวและเก่งด้านนั้น และฝึกทักษะสำคัญอยู่เสมอ อ่านเลยค่ะ ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น อาจารย์ธงชัยเขียนได้สนุกและสาระด้วย

WAYBACK MACHINE : INTERNET ARCHIVE

WayBack Machine เป็นเว็บไซต์ที่บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปค้นดูเว็บไซต์ ว่าในอดีตเว็บไซต์นั้นๆว่ามีรูปแบบ ลักษณะอย่าไร โดยผู้จัดทำตั้งใจให้เป็นห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ตและหอจดหมายเหตุดิจิทัล ติดตามรายละเอียดได้ที่  WAYBACK MACHINE : INTERNET ARCHIVE จากอดีตถึงปัจจุบันของเว็บไซต์ต่างๆ 

คิดเยอะๆ ก่อนโพสต์

ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ออกมาเผยด้วยความเป็นห่วงว่า “ผู้หญิงอาจคิดว่ารูปที่โพสต์ไม่โป๊เพราะแต่งตามแฟชั่น แต่ทุกสังคมมีคนที่ไม่หวังดีอยู่ ซึ่งเมื่อเขาเห็นว่า รูปนี้สวย บุคลิกนี้ใช้ได้ ก็นำมาตัดต่อเป็นรูปโป๊เปลือยแล้วนำไปโพสต์ในเว็บขายตัว หรือบางคนไม่ได้ตัดต่อ แต่นำมาใช้ทั้งรูป ตั้งเฟซบุ๊กปลอม ใส่สัดส่วน ราคาขายตัว ระบุละเอียดถึงขั้นว่า ค้างคืน หรือชั่วคราว”  ติดตามอ่านได้ที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1424147684

CHANGES AND CHALLENGES OF ACADEMIC LIBRARIES

“โลกของเราหมุนอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลเพียงเสี้ยววินาที ผู้คนนิยมก้มหน้ามองจอคอมพิวเตอร์มากกว่าหน้ากระดาษ และข้อมูลข่าวสารปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิตอลมากขึ้น ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของงานห้องสมุด” บทนำบางตอนของการบรรยายภายใต้หัวข้อ “Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges” ของ Adj. Prof. Dr. Gillian Hallam  ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=6902

มารยาทในการรับโทรศัพท์

ในการปฏิบัติงาน มักจะมีชาวต่างประเทศติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์อยู่เสมอ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินจะปฏิบัติตัวอย่างไร ติดตามอ่านได้จากบทความเรื่อง  Office telephone manners ซึ่งมีจำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  และ  ตอนที่ 2  

การเขียนอีเมล

การเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการเขียนอย่างไร การเขียนอีเมลในธุรกิจและการเขียนจดหมายทางธุรกิจต่างกันอย่างไร  โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถอ่านแนวทางการเขียนได้ที่

– What is the difference between a business letter and a business email?

– Office  emails should be different from personal emails

แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ (Guide to Basic English)

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอบทความแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry ติดตามอ่านวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาจาก บทความในชุด Guide to Basic English

How to use the semicolon
How to use the comma
The difference between staff and staffer
 Writing numbers in English
– When to use less and when to use fewer
 When to use I or me
 Tongue twisters and English pronunciation
 When to use “other” and “another.”

ม. บูรพา ตั้งเป้าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ในปี 2563

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) แถลงว่า “มหาวิทยาลัยตั้งเป้าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ในปี 2563 โดยมีนโยบายให้นิสิตทุกคน มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับทุกด้านของประเทศในอาเซียน ผ่านการสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาอาเซียนศึกษา รวมถึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต ตลอดจนทำงานวิจัยร่วมกัน และในอนาคตจะเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อรองรับการโอนหน่วยกิตของนักศึกษาในอาเซียน …

และมีแผนจะใช้ระบบสารสนเทศ 100% ไม่ใช้กระดาษ ซึ่งทุกอย่างเป็นดิจิตอลทั้งหมด และเก็บอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนระบบการเรียนการสอนจะใช้เป็นอีบุ๊ค ทำให้นิสิตสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ และในส่วนของรายวิชาที่มีการทำกิจกรรม นิสิตก็จะเข้ามาในห้องเรียน เพื่ออภิปรายร่วมกัน และในการหาข้อมูลจะสามารถหาได้จากระบบที่มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาอยู่ได้ทันที โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาคน และพัฒนาระบบ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศต่อไป”

รายการอ้างอิง:

ม.บูรพา ตั้งเป้ามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ในปี 2563 ใช้ระบบสารสนเทศ100% งดใช้กระดาษ ทุกอย่างเป็นดิจิตอลทั้งหมด. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สืบค้นจาก  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/634087

มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการพูดทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง Office Telephone Manners โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เดียวสำหรับคนไทยในการที่จะต้องรับโทรศัพท์ชาวต่างประเทศ ขอแนะนำ ให้อ่านค่ะ อ่านสนุก เบาๆ แต่ได้สาระค่ะ ตอนที่ 1  และ ตอนที่ 2

เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท (走近诗琳通公主 หรือ ZOU JIN SHILINTONG GONG ZHU)

20150208-Sirindhorn

ทุกครั้งเมื่อจะแนะนำหนังสือ มักจะอ่านจบก่อน แต่หนังสือ เรื่อง “เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท” (走近诗琳通公主  หรือ Zou jin Shilintong Gong zhu)   ขอสารภาพว่า ยังอ่านไม่จบ เรียกว่า ยังอ่านไม่ถึงไหนด้วยซ้ำ แต่เพราะพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะชื่อหนังสือ เพราะความชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน ของพระอาจารย์ชาวจีน 12 ท่าน ได้เขียนจากความทรงจำถึงพระองค์ และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำมาแปล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิปนุสรณ์ เป็นบรรณาธิการแปล จึงเขียนเพื่อชวนกันอ่านไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้ซาบซึ้งในพระวิริยะภาพแห่งการใฝ่เรียนรู้ พระจริยวัตรอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์ … การนำความทรงจำที่มีคุณค่างดงามเช่นนี้มารวบรวมเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นมาได้นั้น ย่อมยังผลให้ผู้อ่านของทั้ง 2 ประเทศเกิดความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มพูนความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทยและต่อสัมพันธไมตรีของทั้ง 2 ประเทศยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น ยังเป็นการแนะนำข้อมูลให้ความรู้แก่อนุชนของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย (คำนำ)

รายการอ้างอิง:

เผย์เสี่ยวรุ่ย และคนอื่นๆ. 2557. เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท. บรรณาธิการแปล โดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. นนทบุรี : ชวนอ่าน.