แฮกเกอร์หมวกหลากสี

แฮกเกอร์ หรือ Hacker ที่เรารู้จักกันว่าเป็นพวกเจาะระบบ หรือพวกโจมตีทางอินเทอร์เน็ต แต่ความหมายเดิมของแฮกเกอร์ คือ ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ และผู้โจมตีคอมพิวเตอร์ จะถูกเรียกว่า แครกเกอร์ (Cracker) แต่ความหมายของแฮกเกอร์ผิดเพี้ยนไป

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล  จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนบทความเรื่อง หมวกของแฮกเกอร์ ใน http://www.dailynews.co.th/Content/IT/298953/index.html
ได้แจกแจงแฮกเกอร์ออกเป็นประเภทต่างๆ ติดตามอ่านรายละเอียดดูนะคะว่า
แฮกเกอร์หมวกขาว หมวกดำ และหมวกเทา แตกต่างกันอย่างไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s