เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท (走近诗琳通公主 หรือ ZOU JIN SHILINTONG GONG ZHU)

20150208-Sirindhorn

ทุกครั้งเมื่อจะแนะนำหนังสือ มักจะอ่านจบก่อน แต่หนังสือ เรื่อง “เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท” (走近诗琳通公主  หรือ Zou jin Shilintong Gong zhu)   ขอสารภาพว่า ยังอ่านไม่จบ เรียกว่า ยังอ่านไม่ถึงไหนด้วยซ้ำ แต่เพราะพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะชื่อหนังสือ เพราะความชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน ของพระอาจารย์ชาวจีน 12 ท่าน ได้เขียนจากความทรงจำถึงพระองค์ และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำมาแปล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิปนุสรณ์ เป็นบรรณาธิการแปล จึงเขียนเพื่อชวนกันอ่านไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้ซาบซึ้งในพระวิริยะภาพแห่งการใฝ่เรียนรู้ พระจริยวัตรอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์ … การนำความทรงจำที่มีคุณค่างดงามเช่นนี้มารวบรวมเรียบเรียงและจัดพิมพ์ขึ้นมาได้นั้น ย่อมยังผลให้ผู้อ่านของทั้ง 2 ประเทศเกิดความรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เพิ่มพูนความเข้าใจที่มีต่อสังคมไทยและต่อสัมพันธไมตรีของทั้ง 2 ประเทศยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น ยังเป็นการแนะนำข้อมูลให้ความรู้แก่อนุชนของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดีอีกด้วย (คำนำ)

รายการอ้างอิง:

เผย์เสี่ยวรุ่ย และคนอื่นๆ. 2557. เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท. บรรณาธิการแปล โดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. นนทบุรี : ชวนอ่าน.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s