มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการพูดทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง Office Telephone Manners โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เดียวสำหรับคนไทยในการที่จะต้องรับโทรศัพท์ชาวต่างประเทศ ขอแนะนำ ให้อ่านค่ะ อ่านสนุก เบาๆ แต่ได้สาระค่ะ ตอนที่ 1  และ ตอนที่ 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s