ม. บูรพา ตั้งเป้าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ในปี 2563

ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) แถลงว่า “มหาวิทยาลัยตั้งเป้าจะเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ในปี 2563 โดยมีนโยบายให้นิสิตทุกคน มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับทุกด้านของประเทศในอาเซียน ผ่านการสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาอาเซียนศึกษา รวมถึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต ตลอดจนทำงานวิจัยร่วมกัน และในอนาคตจะเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อรองรับการโอนหน่วยกิตของนักศึกษาในอาเซียน …

และมีแผนจะใช้ระบบสารสนเทศ 100% ไม่ใช้กระดาษ ซึ่งทุกอย่างเป็นดิจิตอลทั้งหมด และเก็บอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนระบบการเรียนการสอนจะใช้เป็นอีบุ๊ค ทำให้นิสิตสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ และในส่วนของรายวิชาที่มีการทำกิจกรรม นิสิตก็จะเข้ามาในห้องเรียน เพื่ออภิปรายร่วมกัน และในการหาข้อมูลจะสามารถหาได้จากระบบที่มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาอยู่ได้ทันที โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาคน และพัฒนาระบบ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศต่อไป”

รายการอ้างอิง:

ม.บูรพา ตั้งเป้ามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ในปี 2563 ใช้ระบบสารสนเทศ100% งดใช้กระดาษ ทุกอย่างเป็นดิจิตอลทั้งหมด. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สืบค้นจาก  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/634087

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s