มารยาทในการรับโทรศัพท์

ในการปฏิบัติงาน มักจะมีชาวต่างประเทศติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์อยู่เสมอ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินจะปฏิบัติตัวอย่างไร ติดตามอ่านได้จากบทความเรื่อง  Office telephone manners ซึ่งมีจำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  และ  ตอนที่ 2  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s