FAST กับยุคใหม่ของ Cataloger (ตอนที่ 1)

FAST ย่อมาจาก Faceted Application of Subject Terminology เห็นจากชื่อ น่าจะพอเดาได้ว่า น่าจะเกี่ยวกับ หัวเรื่อง คำศัพท์ แน่ๆ OCLC กำลังพัฒนา FAST ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เป็นหัวเรื่อง เพื่อให้ใช้กับสารสนเทศบนเว็บ โดยอยู่บนพื้นฐานของ หัวเรื่องหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LSCH) แต่ทำเพื่อให้ใช้ได้ง่ายกว่า

ถ้าผ่านการเรียนบรรณารักษ์มาน่าจะจำได้ว่า มีระบบ Faceted Classification เป็นการจัดหมวดหมู่แบบแยกสังเคราะห์ สามารถจัดหมวดหมู่ได้ทุกแง่มุม เลยอนุมานจากชื่อก่อนว่า น่าจะเป็นการพัฒนาหัวเรื่องให้มีคำที่มีทุกแง่มุม หรือละเอียดมากขึ้น แต่ใช้ง่ายกว่าเดิม คงต้องติดตามต่อไปว่า FAST มีวิธีการอย่างไร เป็นแบบชื่อระบบ Faceted หรือไม่ Continue reading

การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย

เป็นการศึกษาโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ECON CHULA) และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคทั่วประเทศ ในประเด็นพฤติกรรมการอ่านหนังสือ พฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือทั้งประเภทที่มีวางจำหน่ายอยู่แล้วในตลาดและประเภทที่มีความต้องการแต่มีการผลิตไม่เพียงพอ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อหนังสือ และวิเคราะห์ถึงผลกระทบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต e-book/digital content ที่มีผลการต่อการอ่านหนังสือเล่มของคนไทย อีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

The Old Man and the Sea

เมื่อตอนยังเป็นนักศึกษา ต้องอ่านเรื่อง The Old Man and the Sea ของ เออร์เนส เฮมมิ่งเวย์ อ่านความอุตสาหะของการเอาชนะปลามาร์ลิน  ของตาเฒ่่า ซานติเอโก ชาวประมงแห่งคิวบา  เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จในการจับปลาให้ได้จากการล้มเหลวที่ผ่านมา เมื่ออ่านบทความของ คุณ Benjamin ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนถึงเรื่องนี้ พร้อมบทวิจารณ์ ที่น่าสนใจ จึงอยากแนะนำให้อ่านต่อได้ที่ BOOKS TO REMEMBER: THE OLD MAN AND THE SEA ทำให้นึกถึงตอนที่อ่านถึง ซานดิเอโก เย่อกับปลา ได้เป็นอย่างดี

เด็กกับการใช้โซเชียลมีเดีย

จากเว็บไซต์ Knowthenet มีการศึกษา The Social Age โดยการศึกษาผู้ปกครองจำนวน 2000 คนและเด็กที่มีอายุระหว่าง 8-16 ปี ว่าเด็กๆ ใช้อะไรในออนไลน์ และผู้ปกครองรู้หรือไม่ว่าเด็กๆ เล่นอะไรอยู่บ้าง ผลการศึกษา พบว่า

เด็ก 59 เปอร์เซ็นต์ อายุ 10 ปี เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างน้อย 1 อย่าง โดยเล่น Facebook มากที่สุด คือ 52 เปอร์เซ็นต์ เด็กจำนวน 43 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กอายุระหว่าง 8-16 ปี ส่งข้อความบนออนไลน์กับคนที่ไม่เคยเจอมาก่อน ซึ่งอายุโดยเฉลี่ยของเด็กที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดีย คือ 9 ขวบ และอายุ 12 ปี เริ่มส่งข้อความทางออนไลน์กับคนแปลกหน้า ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.knowthenet.org.uk/infographic/the-social-age

 

สิ่งที่ควร และไม่ควรทำ บนออนไลน์

ากเว็บไซต์ knowthenet ได้ให้ข้อแนะนำ ที่ควร และไม่ควรทำ บนออนไลน์ เช่น อย่าเปิดเผยอะไรบนออนไลน์กับคนแปลกหน้า  บนอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของการแบ่งปัน แต่ต้องให้เกียรติในการอ้างอิงถึงผลงานของผู้อื่น อย่าใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ซึ่งในทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงการตะโกนใส่หน้ากัน เหล่านี้ เป็นต้น ติดตามอ่านได้จากภาพ Manners Matter Infographic นี้


Knowthenet presents Manners Matter

Knowthenet presents Manners Matter the online Netiquette Do’s and Don’ts infographic.

รายการอ้างอิง:
Manners Matter Be a Better Digital Citizen.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2558. จาก http://www.knowthenet.org.uk/infographic/be-careful-trolling-can-happen-anyone